Ja, jeg har trukket vinnerloddet, Tjøme og Færder er et flott sted å vokse opp i og å bli gammel i.

Det er imidlertid tegn som tyder på at for få ser de samme kvalitetene i kommunen vår som jeg så. Nå har befolkningstilveksten stoppet opp, og arbeidsplasser har blitt borte i Færder.

Da bør det ringe noen varselklokker.

I den rødgrønne leiren i Færder, bestående av Felleslista Rødt/SV, Ap, MDG, Sp og KrF, har det de siste månedene poppet opp forslag til hva som bør gjøres for at kommunen skal tiltrekke seg næringsliv og familier som vi bo i denne perlen av en kommune.

• De rødgrønne har vedtatt at kommunal eiendomsskatt skal utredes for Færder kommune. Det er verdt å merke seg at et stort flertall i kommunestyret er mot å innføre eiendomsskatt.

• De rødgrønne har vedtatt at det skal sendes en henvendelse til Sandefjord kommune om de vil være med å utrede en Vestfjordforbindelse. At et flertall i Færder kommune har vedtatt en bro mot nord er det tydeligvis noen som har glemt.

• De rødgrønne skriver i avisen at de ønsker boplikt på Nøtterøy. De to siste årene har de vært uklare på hvor de ønsker denne boplikten, men nå har de fortalt at de vil ha boplikt på Hjemseng.

• De (rød)grønne slo ettertrykkelig fast at et skogområde på Torød, sør på Nøtterøy ikke skulle røres. At området var i høringsfasen for rulleringen av gjeldende arealplan brydde man seg ikke om. Om noen hadde tenkt å bygge boliger som kunne tiltrekke seg barnefamilier, er underordnet for de (rød)grønne.

• De rødgrønne slo fast, midt i valgkampen, at de kun skulle ha industri på Færders beste næringsområde på Kaldnes. Eier av området mener en miks av næring og bolig må til, for å kunne skape noe attraktivt på dette området. Som for eksempel arbeidsplasser og boliger for økt tilflytning til Færder.

Virker ikke

Færder Høyre mener dette er en helt feil vei å gå. Vi ser ikke at noen av disse forslagene, hverken samlet eller enkeltvis vil tiltrekke seg næringsliv eller folk.

• Færder Høyre sier et klart og rungende nei til eiendomsskatt. Dette er en usosial skatt som rammer uavhengig av inntekt, formue og betalingsevne.

• Færder Høyre har i to omganger vært med å vedta en ny fastlandsforbindelse mot nord. Dette arbeidet har startet opp og vi vil jobbe for en ny fastlandsforbindelse så snart som mulig. Det vil gi en god forutsigbarhet for næringslivet. Det vil derimot ikke nye langvarige utredninger, mot øst eller vest gjøre.

• Færder Høyre ønsker ikke å innføre boplikt på Nøtterøy, ferdig snakka. Å innføre en ny restriksjon på folks bolig er ikke god politikk for folk flest.

• Færder Høyre vil legge til rette for at det skal bygges boliger som kan tiltrekke seg ny befolkning i kommunen vår. Vi ønsker å legge til rette for boligbygging på Brua på Hjemseng, - tillegg til andre områder som vil bli vurdert i rulleringen av kommunens arealdelplan.

Men vi må ikke glemme det viktigste, nemlig du og jeg og alle menneskene som bor i Færder. Vi må bygge gode lokalsamfunn nedenfra. Dette kan vi gjøre ved å legge til rette for frivillige lag og organisasjoner og legge til rette for boligbygging og næringsutvikling.

De rødgrønnes forsøk på å vedta skatter og industriarbeidsplasser, samt å komme med påbud og restriksjoner, mener Færder Høyre er feil vei å gå for Færder.