De som sokner til en privat vei må selv betale anleggsomkostninger for vann og avløp, brøyting, strøing og annet vedlikehold. De som bor langs en kommunal eller annen offentlig vei, slipper alt dette.

Et alternativ har vært at kommunen overtar veien. Men da er det regler om at den må utvides til kommunal standard først, på oppsitternes bekostning.

At kommunen bare bruker sin redskap hvis veien er bred nok, er ikke noe argument. Vi andre leier hjelp, for eksempel fra Strandmann. Før har kommunene gitt et bidrag hvert år til vintervedlikehold til private veier. Men det har blitt borte. Veilys er en egen post. Jeg forstår at løsningen varierer fra sted til sted.

Vi har en gate med to stolper, bra lys, tilkobling til det lokale nettet. En av stolpene står litt skjevt, så jeg spurte kommunen om de kunne se på den. Svaret var helt annerledes enn forventet. Strømmen ville innen en viss dato bli koblet fra. Vi kunne da velge om det skulle forbli slik, eller vi kunne betale for en koblingsboks med måler, og så fortsatt bli tilkoblet det kommunale nettet.

Jeg ser at utgiftsposter blir vurdert om de er nødvendige. De blir veid opp mot skole- helse- og sosiale behov, og om det er liten fare for protest eller konsekvenser, blir de strøket.

Jeg ser også at lange utveier til en enkelt bolig kan bety større utgifter. Er det likevel ingen i administrasjonen eller politikere som ser urettferdigheten i dette prinsippet om forskjell på kommunal og privat vei?

De som bor langs en privat vei bidrar akkurat like mye til fellesskapet over skatteseddelen som andre.