Gå til sidens hovedinnhold

De som rammes sterkest er kvinner med lave stillingsbrøker og lav lønn, noe som burde gjøre grådige sykehusdirektører flaue!

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi gir vår støtte til sykehusstreiken.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle vil nok trenge pleie og omsorg før eller siden, vi blir jo eldre ikke sant! Men også unge har behov for det samme og vi må ikke glemme uføre eller andre som har problemer med helsa si!

Alle faglærte inne helse og omsorg står som garantister for at vi skal få den beste omsorg og hjelp når vi har behov for det. De som i dag er under opplæring forespeiles stillinger der de kan bruke sin utdannelse og føle at de har noe tilbake for flere års opplæring og utplassering i ulike avdelinger og institusjoner. I utgangspunktet virker alt så rosenrødt, «vi» har behov for deg, sies det fra mange hold. Men slik er det dessverre ikke, og det blir det nå reagert kraftig mot.

Forhandlingene i år strandet på at de som er lavest lønnet ved sykehusene ikke får pensjonsopptjening siden de har blitt ansatt i stillinger under 20 %!  Med nok ansatte i lave stillingsbrøker sparer sykehusene faktisk penger samtidig som de unge som har stillingene kjemper om helgevakter og avløsnings stillinger for å overleve etter utdannelse. Dette er kynisk utnyttelse av et system som utnytter svake grupper og gjør dem enda svakere! Det skulle bare mangle om ikke nettopp disse fikk opparbeide sine pensjonsrettigheter på lik linje med dem som har høyere eller full stillingsbrøk! Forskjellen er stor mellom sykehusansatte på lave stillingsbrøker og de som er ansatt i kommunene. Vernepleierstudenter, helsefagarbeidere og renholdere på sykehusene har som regel lave stillingsbrøker noe som betyr at de ikke får opparbeidet pensjonsrettigheter på linje med kommunalt ansatte i sykehjem.

Fagforbundets pensjonistutvalg har som målsetting at alle skal kunne opparbeide sin pensjon fra første krone uansett stillingsbrøk i faste eller deltidsansettelser!

De som rammes sterkest er kvinner med lave stillingsbrøker og lav lønn, noe som burde gjøre grådige sykehusdirektører flaue! Vi som er «kondisjonerte» trenger trygghet og forutsigbarhet når alder og sykdom i større grad rammer oss. Det vil også de sittende direktører også gjerne ha del av, men de er vel ikke helt der enda. Lærekurven kan være bratt for den gruppen, selv om de ikke er så mange!  Noe å tenke på kanskje, direktører og styrer? Er ansatte verdsatt og gitt pensjon fra første krone vil også gleden i jobben gjenspeiles i økt innsats og stolthet i arbeidssituasjonen! Pr nå rammes ikke pasientene direkte, så noen tvungen lønnsnemnd bør ikke bli noe virkemiddel denne gang. Men med dagens politiske kaos og tvetydige holdninger kan hva som helst skje om det legges press på direktører/styrer.

Fagforbundets pensjonistutvalg Vestfold støtter kravet om hele stillinger, pensjon fra første krone og forutsigbare arbeidsforhold for alle ansatte på sykehuset!

Kommentarer til denne saken