Endelig skjer det jeg lenge har gått å ventet på, netteiere stilles for domstolene med deres trusler, og nå avstengning av strømmen hos kunder. Det viser seg nemlig at netteierne har på mange fronter forbrutt seg på den Norske Grunnlov. Trusselen med å stenge strømmen kom veldig tidlig i prosessen om å installere de ulovlige AMS målere, men dette kan de ikke, siden de har forpliktet seg til å levere så lenge du betaler din regning. En av grunnene er overvåkningen vi utsettes for med de ulovlige Smart målerne. 

AMS-smartmåler registrerer enhver spenningsforskjell i anlegget. Og overvåker strømforbruket i den grad at det er mulig å anta og få oversikt om personene i hjemmet er på ferie eller på jobb, når de sover og er våkne, om de ser på TV eller bruker elektriske verktøy eller utstyr, hvor ofte de vasker klær og lignende.

AMS-smartmålersystemet krever behandling av personopplysninger langt utenfor det gjeldende avtale gir nettselskap tilgang til. Og som i tillegg må anses som overvåking av sluttbrukers levemønster. Noe som bringer opp personvern og Grunnlovens bestemmelser om rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. I tillegg kommer de helsemessige aspektene inn som gir en muligheten til å reise føre var flagget, uten å akseptere installasjon av den ulovlige Smart måleren. Etter hva som opplyses gjennom rapporter, standard nettleieavtale med mer. Ser det ut for at AMS-systemet er lovstridig. Selv om AMS er hjemlet med bakgrunn i energiloven, synes ikke AMS å ha hjemmel etter Grunnlovens bestemmelser om helse og personvern. Og det er slik at om andre lover er i strid med grunnloven, må de vike.

DSA har heller ikke grunnlag for sin friskmeldelse av strålingen da ICNIRP aldri har sagt at retningslinjene deres er trygge. Samt at retningslinjene ikke omtaler bruk av disse i private hjem. I tillegg sier ICNIRP at et hvert land eller myndighet må selv ta ansvar for om de vil bruke ICNIRPs retningslinjer. Og dette må utvilsomt anses som en ansvars fraskrivelse grunnet at de ønsker et føre var-prinsipp slik at de ikke blir gjenstand for milliardsøksmål.

Vi håper nå på en tid hvor sannheten endelig blir avslørt, og de berørte kan få ro til å leve videre uten helse påvirkning og overvåkning fra  ulovlige AMS målere.