Gå til sidens hovedinnhold

Debatt og filosofi er fremtidens fag!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I skolen blir vi trolig forberedt til voksenlivet – det er i hvert fall målet med læreplanen. Vi skal kunne lære det grunnleggende i matematikk, lære litt biologi, lære hvordan samfunnet er bygd opp i dag, lære hvordan samfunnet var før, lære å respektere andre kulturer og livssyn, lære språket vårt samt lære andre språk. Men én ting jeg reagerer på er hvor lite vi lærer om å diskutere, debattere og filosofere. Dette er jo en utrolig

viktig del av samfunnet, og vi kunne ha hatt stor nytte av å lære hvordan vi kommuniserer med andre.

Forslaget om det nye faget debatt og filosofi er grunnlagt på kunnskapen om at det å kunne kommunisere med andre på ordentlige måter er kritisk når man er voksen. Faget skal bygge på kunnskapen om hvordan man snakker med andre, hvordan politikken fungerer, hvordan man tar til seg informasjon og hvordan man tenker kritisk. Er du ikke enig i at dette er viktige punkter å lære?

Innholdet i faget debatt og filosofi skal være nyttig for resten av livet. I faget mener jeg vi bør lære å diskutere med andre, filosofere, lære å ta til oss informasjon på riktig måte, lære å tenke kritisk, skaffe oss våre egne meninger basert på vitenskap og etikk, lære om retorikk, lære om politikk og lære om empati.

Noen ting som hadde vært veldig gøy for oss elever å gjøre i faget er:

  1. Diskusjoner i form av for eksempel sokratiske seminarer
  2. Filosofere om de store spørsmålene i livet
  3. Skape våre egne politiske partier (midlertidig)
  4. Debattere om viktige temaer
  5. Hvordan vi bør løse klimakrisen
  6. Hva som kan forebygge sult og fattigdom
  7. Hva som kan være årsakene til kriminalitet og hvordan det kan forebygges
  8. Hvor nye sykehus skal stå
  9. osv.

På skolen diskuterer jeg mye med medelevene i friminuttene. Et tema som går mye igjen er klimakrisen. Det er et veldig sentralt tema for oss ungdom, hvis ikke du har fått det med deg. Det er i disse diskusjonene at jeg føler meg mest engasjert! Det er i disse diskusjonene hvor vi tenker ut nye løsninger for samfunnets problemer!

På Facebook og andre sosiale medier finnes det mange «hatere» som kommer med stygge kommentarer til ting de er uenige med, som for eksempel at vi bør spise mindre kjøtt pga. klima og dyrevelferd. Sånne folk kunne ha hatt nytte av faget debatt og filosofi på skolen, nettopp fordi det forebygger ytring av meninger som bare er hatefulle.

Jeg sier ikke at debatt og filosofi skal lure folk til å ha de meningene som jeg mener er rett. Tvert imot sier jeg at Debatt og Filosofi skal få folk til å finne sine egne meninger, men med et krav: at det skal være basert på vitenskap og etikk. Folk skal ikke gå rundt å mene at jorden er flat eller at klimakrisen er en «hoax», når det er blitt bevist hundrevis av ganger på forskjellige måter at de tar feil.

Vi ser at flere og flere personer tror på alternative fakta, også kalt konspirasjonsteorier. I debatt og filosofi skal vi lære om akkurat dette: hvordan vi kan skille faktiske fakta fra alternative fakta og hvordan vi kan tenke kritisk til ny informasjon.

Jeg håper at du som leser blir enig med meg. Jeg håper at dette faget vil bli en del av læreplanen ganske snart i fremtiden. Jeg håper at dette faget kan være med på å forme Norges innbyggere til noen enda bedre individer enn de allerede er.

Er du med meg?

Kommentarer til denne saken