Bevar Grindløkken!

SPØR: Hvorfor ble det aldri noen politisk behandling av ideen om å la kulturskole og barnehage flytte inn på Grindløkken, spør Connie Didriksen. 
Foto: Kirvil Håberg Allum

SPØR: Hvorfor ble det aldri noen politisk behandling av ideen om å la kulturskole og barnehage flytte inn på Grindløkken, spør Connie Didriksen. Foto: Kirvil Håberg Allum

Av og
Artikkelen er over 9 år gammel

Skoleanlegget på Grindløkken er et verdifullt, nyklassisistisk anlegg, og må vernes i sin helhet, mener Connie Didriksen.

DEL

I Nøtterøys forrige kommuneplan står det at Grindløkken skole muligens er bevaringsverdig. I forslag til kommuneplan 2011- 2023 ble ikke nye områder foreslått til bevaring, heller ikke Grindløkken skole. Fortidsminneforeningen og fylkeskommunen etterlyste områder til bevaring i planforslaget.

Grindløkken skole står på listen over eiendommer som Nøtterøy kommune ønsker å selge til utbygger. Fortidsminneforeningen Vestfold har engasjert seg sterkt for bevaring av den nyklassisistiske skolen fra 1920-tallet.
Fortidsminneforeningen skrev i Tønsbergs Blad: «Det vil være en barbarisk handling å rive skolebygget.» Kunsthistoriker Paul Grøtvedt skrev i avisen: «I denne kunsthistoriske perlen har arkitekten lagt inn sin forståelse av samtidens byggekunst og dens historiske sammenhenger.» Undertegnede skrev: «Det vil være en tragedie å rive det staselige skolebygget.»

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune skriver i brev til Nøtterøy kommune 20. juni blant annet:
«Anlegget har klare arkitektoniske verdier med høy utforming. Vi kjenner ikke til tilsvarende skoleanlegg fra denne tiden hvor en helhet med alle arkitektoniske detaljer er så godt bevart som Grindløkken skole. Kulturarv ber Nøtterøy kommune bevare hele anlegget.»

Kommunen vedtok likevel å bevare halve skolen. Kan et halvt anlegg bevares? Kan halve «Brudeferd i Hardanger» bevares? Hva med Åndsverkloven?
Lars Døvle Larssen stiller spørsmålene i Tønsbergs Blad 29. juni: «Vern, verre verst?» og kan Sevik (Frp) ha rett når han sier at vi kan bevare oss i hjel? Spørsmålene stilles enda det eneste nye kommunen vedtok å bevare, var en halv skole.
Artikkelen setter opp vern av Grindløkken skole mot å få kompetent arbeidskraft og barnefamilier til øya og jordvern. Artikkelen forsøker å redusere Grindløkken skoles verneverdi ved å si at skolen ikke er lik Villa Rotonda
Ingen påstår at Grindløkken skole ligner Villa Rotonda. Palladio har tegnet mange bygninger. Hans villaer med sidebygninger danner U-form og åpner arkitekturen opp mot landskapet. Dette var nytt. Grindløkken skole har U form og åpning mot landskapet, men ikke Villa Rotonda. Arkitekt N. P. Nilsen som tegnet skolen, og mange andre arkitekter er inspirert av Palladio.
Palladio tok utgangspunkt i antikkens bøker og byggverk da han skrev om arkitektur. Antikken var svært opptatt av proporsjoner og den ideelle form. Platon f.eks., så ideelle tallsystemer og proporsjoner som nær det guddommelige. Ideelle former var viktig i alle kunstarter. I arkitekturen tilstrebet man også den ideelle form, rytme og harmoni.
Måles den nyklassisistiske Grindløkken skole opp, antar jeg volumene og flatenes innbyrdes forhold harmonerer med Palladios ideer om proporsjoner. Proporsjonenes samspill og arkitekturens ide blir ødelagt om man river halvparten.

Nøtterøy blir ikke forgubbet og går glipp av vesentlig kompetanse om Grindløkken ikke blir utbygd med 100 boliger når kommunen har en tomtereserve på 1000. Man kan ikke si at Slottsparken i Oslo må bygges ut ellers vil Oslo miste kompetent arbeidskraft som vil bo sentralt i et pent miljø.
Fylkeskommunen ønsker fortetting i sentrale strøk, men ikke alle steder. Om estetikk sier Plan- og bygningsloven og veiledninger at man ved planarbeid bør øke områdets estetikk ved å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende. Det foreslås å dempe inntrykk av lite heldige områder og fremheve de beste. På Teie er signalområdene Grindløkken skole og Teie Torv.
Grindløkken-området kan bli et lite attraktivt område hvis 100 leilighetene på 8–16 mål skiller seg estetisk ut fra det etablerte miljøet.

Unge flytter ofte tilbake til Vestfold når de har etablert seg. Unge med barn ønsker ikke å bo i blokk, men i hus med plen rundt og se barna. Det ble ikke mange unge som flyttet til Ungbo i Tønsberg. Blokkene kommunen planlegger på Borgheim og Grindløkken vil tiltrekke seg eldre fra andre kommuner. Blokkene tror jeg vil skape forgubbingen på Nøtterøy.
Økonomi bestemmer ofte at godt voksne kjøper ledige hus. Ønsker kommunen at yngre skal bosette seg på Nøtterøy, må kommunen planlegge det yngre vil ha, og ikke det eldre vil ha.

Kulturskolen og barnehagen ønsker å være på Grindløkken. Hvorfor ble dette avslått administrativt og ikke behandlet politisk?
Hvis barnehagen blir på Grindløkken, spares dyrket mark på Føynland og hindrer unødvendig kjøring slik veimyndighetene påpeker. Musikklag trenger øvingsrom, man slipper nybygg, mens boliger kan bygges der kulturskolen er.
Ikke alle er interessert i idrett i Nøtterøyhallen. Grindløkken kan bli et allaktivitetsområde, og alle kommer dit med buss. Barns lekeområder skal beholdes, står det i PBL. Hele arkitekt N. P. Nilsens skole bør være det kulturelle signalbygget den er bygd som.

Artikkeltags