Boplikt eller ikke?

Av , og
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Spørsmålet engasjerer mange, og de fleste har en mening om det. Det vi i Venstre ønsket med å sette lys på spørsmålet nå, var å få fakta på bordet. Arbeidet med å rullere kommuneplanen for Tjøme er i gang, og vi ser det derfor som viktig at også bopliktspørsmålet blir diskutert og vurdert. Boplikten på Tjøme har aldri vært skikkelig evaluert, men det er mye synsing rundt den. Vi ønsker derfor en evaluering ut fra fakta, for slik vi ser det har loven altfor mange smutthull vi ikke rår over til å fungere og være rettferdig.

Da vi gikk til valg på bevaring av boplikten i 2007, ønsket vi oss lys i vinduene. Slik boplikten fungerer i dag, er den kun en skatteplikt til kommunen. Det er nok å ha folkeregistrert adresse på eiendommen, vinduene er like mørke. Er man så heldig å ha en utleieleilighet eller et bryggerhus på eiendommen kan man leie ut dette, og boplikten for hele eiendommen inklusiv hovedhuset er oppfylt.
Ved arv er det heller ikke boplikt. Det syntes vi i Venstre er bra, da kan barn fortsatt ha tilknytning til plassen der de vokste opp og fortsatt være en del av stedets historie. Det vi ser er en økende tendens til at det spekuleres i dette – foreldre kjøper, leier ut en liten stund før barna arver, og plutselig har man et nytt feriested.
Å bygge i områder avsatt til boligbygging betyr ikke automatisk at man har boplikt på huset. Vi har sett en økende tendens til at det skilles ut tomter fra store hager, det gamle huset selges med boplikt, mens det nye ikke har boplikt.
Å bygge på uregulerte tomter utløser ikke boplikt. Svært mye av nybyggingen på Tjøme og Hvasser i dag foregår på uregulerte tomtearealer. Vi i Venstre har vært med på å godkjenne bygging på slike tomter. Vi har hatt en tro på utbyggere som har sagt de skal bo der, men ser gang på gang at det ikke skjer tilflytting til disse husene.

De store, regulerte boligfeltene er plassert i nærheten av Tjøme sentrum, og Venstre har derfor sett på dette som en fin mulighet til å øke tilflyttingen i utkantområder. Alle uregulerte tomter som har førstegangsboere har ikke boplikt. I praksis betyr det at et hus har boplikt mens naboen ikke har det. Dette er svært urettferdig.

Vi i Venstre ønsker at folk skal bo på Tjøme hele året, og vår oppgave er å være med å utvikle øyene våre på en slik måte at folk har lyst til å bosette seg her, og bli boende. Vi bor på et fantastisk sted masse kvaliteter.
Spørsmålet om boplikt eller ikke er vanskelig for et lite samfunn, og det er derfor vi ser det som så viktig at fakta skal på bordet. Vi må ha en uhildet og faktabasert evaluering. Hvis boplikten skal oppheves i inneværende kommunestyreperiode, må vi få fakta på bordet, ha mot til å ta diskusjonen og la innbyggerne velge gjennom en demokratisk folkeavstemning.

Artikkeltags