Oppfordringen kommer fra Bent Aksel Larsen etter at avisen den siste tiden har omtalt han på en måte han finner svært ufordelaktig og uriktig.Det hender jeg brenner TB når det skal fyres opp i peisen, og avisen varmer godt, den. Men det er nok ikke en slik opptenning Larsen mener med sin appell. Ja, hva mener han egentlig. Skal vi brenne de avisutgavene hvor han er omtalt, eller skal vi brenne alle utgavene av avisen, dvs. overhodet ikke lese TB? Jeg vil på det sterkeste understreke at jeg ikke tar stilling til empiri og sannhetsgehalt i denne saken. Det jeg som ganske flittig bruker av det trykte ord reagerer på, er oppfordringen til å brenne trykksaker vi ikke liker å lese, det være seg reportasjer, artikler, bøker. Og som historiker får jeg umiddelbart dystre assosiasjoner. (Det ligger imidlertid ikke noe komparativt element her).

I et demokrati skal det frie ord være en selvfølge. I stedet for brenning av meninger på trykk, foreslår jeg metoder som polemikk, kildedrøfting, bevisførsel og domstolene.
TB har for vane å skrive negativt om Brunstad Christian Church, mener Larsen. Avisen er ute etter å skade menigheten, hevder han. Hvorfor skulle TB skade denne menigheten? Hvilke motiver skulle ligge til grunn for en slik politikk?