Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var tydeligvis lite oppmerksom på regjeringens egen politikk da hun nylig åpnet for mer bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) for utbygging av vei og jernbane. Enda mindre oppmerksom var hun på egne uttalelser, ettersom hun tidligere i år har sagt at det ikke ser ut til å være penger å spare på konkurranseutsetting, og at OPS er dokumentert dyrere enn vanlig utbygging. Det såkalte OPS (offentlig-privat samarbeid) er bare en ny måte å privatisere på i det skjulte. OPS er en videreføring av den naive troen på markedet og jaget etter profitt som førte oss inn i finanskrisa. Det er ikke vanskelig å argumentere mot OPS. Både økonomiske og politiske argumenter står i kø.

Finansminister
Sigbjørn Johnsen har uttalt følgende om OPS: "Hvis du har penger på bok, så kjøper du ikke varer på avbetaling". Fagforbundets leder, Jan Davidsen, har tidligere sagt: "OPS er bare en ny måte å privatisere på. Det er et tiltak for at private kapitalinteresser skal få melke de offentlige budsjettene". Til og med Trygve Hegnar stilte seg bak dette da han på lederplass i Finansavisen skrev: "Vi synes, for en gangs skyld, at Davidsen har et poeng". Grunnen til at Davidsen, Johnsen og Hegnar er enige, handler om forståelse av enkel økonomi. OPS går ut på at private aktører tar ansvar for å finansiere og drifte større prosjekter over lang tid, gjerne 25 – 30 år. Det finnes ikke en seriøs bank i verden som gir like lav lånerente til en privat aktør, som den vil gi til den norske staten, og det sier seg selv at det blir dyrere. I tillegg må jo den private aktøren ha en viss profitt. Internasjonalt er det Storbritannia som har gått lengst i bruken av OPS, og som nå høster frukter med flust av skandaler. Både folket og politikere tar nå avstand fra finansieringsmetoden.

Et eksempel på hvor galt
det kan gå er det havarerte offentlig-private samarbeidet om undergrunnen i London. Prosjektets havari har kostet mellom 170 og 410 millioner pund, og fullføringen av arbeidet er avhengig av økte priser på tjenestene til innbyggerne. Den konservative London-ordføreren Boris Johnson har kommentert skandalen slik: "Vi blir bedt om å skrive en blankosjekk for å redde et mislykket t-banesystem. I andre land ville dette blitt kalt plyndring, her blir det kalt OPS". De samlede erfaringene har vært så dårlige at de konservative nå går til valg på at hvis de vinner neste valg, skal de avslutte Storbritannias bruk av PFI (Private Finance Initiative), som er en form for OPS. Dette må vi lære av.

Fagforbundet mener
at det er det offentlige som skal ha ansvar for utbygging og vedlikehold av vei, bane og annen offentlig infrastruktur. Vi ber om at regjeringen holder løftene fra Nasjonal transportplan om at det ikke skal åpnes for flere OPS-prosjekter som gir profittjegerne tilgang til kommunekassen.