Et godt verktøy for landskapsvernet

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Nøtterøy kommunestyre vedtok på siste møte forvaltningsplanen for Ormø-Færder landskapsvernområde, som omfatter mesteparten av skjærgården vår.
Vi har en fantastisk skjærgård. Den er ikke bare for båtturer, bading og sjøfugl, den er spesiell som landskap og geologi, plante- og dyrelivet er rikt og spennende, og området har en interessant kulturhistorie som vi kan finne mange minner om.

Heldigvis er så mye bevart og fredet. Nøtterøy og Tjøme kommuner har fått forvaltningsmyndighet, og nå har vi fått denne forvaltningsplanen. Den viser hvordan vi skal ta vare på det unike og det sårbare, og hvordan vi skal sørge for at området ikke blir et offer for sin egen popularitet, slik at verdiene etter hvert ødelegges, men kan gis videre til framtidige generasjoner i all sin prakt.
Arbeiderpartiet synes at planen virker svært godt gjennomtenkt og gjennomarbeidet. Det har vært en bekymring for noen at den skulle føre til mye unødig byråkrati, for dem som driver i skjærgården, enten det er landbruk, de som gjør et imponerende arbeid med å ta vare på Bolærne, eller andre. Vi tror at det snart vil utvikle seg en praksis for hva som er tiltak innenfor vernebestemmelsene og derfor går greit igjennom, og hva som ikke gjør det. Hvis vi ikke hadde regler som ble fulgt opp, ville vi ikke gjøre jobben vår.

Spørsmålet om å gjøre om landskapsvernområdet til en nasjonalpark er aktuelt. Vi håper at denne gode forvaltningsplanen kan være en styrke for kommunene i de rundene som skal gås om en nasjonalpark, og at planen viser at vi er tilliten verdig som forvaltningsmyndighet.
Endelig får vi håpe at det blir mulig å skaffe midler til de skjøtselstiltakene som trengs og som området fortjener. Her vil også en godt gjennomarbeidet plan være en styrke, når det skal konkurreres om midlene.
Interesserte finner forvaltningsplanen på kommunens hjemmesider (for eksempel ved å søke på forvaltningsplan). Endelig utgave er riktignok ikke lagt ut enda, men kommer nok. Mange vil finne mye av interesse her, både beskrivelser av verdiene i området og planene for skjøtsel.

Artikkeltags