Håp for døve og tunghørte elever

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Bystyret vedtok sist onsdag en ny skolestruktur for Tønsberg. Den nye skolestrukturen fikk konsekvenser for elever som er døve og tunghørte i vår kommune og nabokommunene.
Frem til i 2011 hadde Tønsberg en hørselsklasser ved Sem skole. Her fikk døve og tunghørte barn god undervisning av kompetent personale, og tilbudet ga dem et elevfellesskap med andre i samme situasjon og normalt hørende barn.

Dessverre la flertallet, mot Venstres stemmer, ned tilbudet. Når Nedre Gausen i Holmestrand også ble nedlagt sto Vestfold uten et tilbud til barn og voksne som har hørselsproblemer.
Da hørselsklassen ble nedlagt ble det sagt at kommunen skulle prøve å opprettholde det gode fagmiljøet ved Sem skole. Etter ny skolestruktur som ble vedtatt, står nå dette fagmiljøet i fare for å bli splittet på to skoler som ligger langt fra hverandre, nemlig Sem skole og Byskogen skole.

Håpet for barn som er døve og tunghørte, er forslaget fra Venstre som ble enstemming vedtatt. Rådmannen skal finne ut hvordan tilbudet til denne elevgruppen, som tidlige tilhørte hørselsklassen, kan bli ivaretatt på en god måte. Også en flytting av tilbudet til andre skoler i kommunen der barne- og ungdomsskolen ligger i umiddelbar nærhet til hverandre, skal vurderes.
Ingen tilbud kan erstatte hørselsklassen, men at kommunen på nytt skal vurdere hvordan fagmiljøet kan sikres, som er en forutsetning for god undervisning, er et lyspunkt.

Artikkeltags