Onsdag 13. juni var det skrevet et svar på mitt innlegg om flåttbitt og homøopati som behandling.
Det vil nok alltid være en god del skeptikere når det gjelder homøopatisk behandling. Det er nødvendig med sunn skepsis og vi bør alle ha en kritisk evne til å vurdere om en behandlingsform kan være effektiv.
Eklund kommer med en rekke uriktige påstander i sitt innlegg. Disse antas å være basert på hans personlige overbevisning om at homøopatien umulig kan virke. Bør man ikke sette seg grundig inn i homøopatiens historie og tankegang før man kritiserer?I sitt innlegg skriver Eklund at homøopater forakter skolemedisinen. Dette er en påstand det er vanskelig å kjenne seg igjen i. Vi ønsker å være, og er, et supplement til den tradisjonelle skolemedisinen. Homøopater i dag har en grundig utdannelse også i tradisjonell medisin.
Det finnes ikke vitenskapelige beviser for hvordan homøopati virker. Men det finnes mye forskning og dokumentasjon på at homøopati har god effekt. En observasjonsstudie som gikk over seks år ved en poliklinikk i Storbritannia viste at homøopatisk behandling ga positive forandringer i helsen til 6.544 pasienter med ulike kroniske lidelser, blant annet migrene, irritabel mage/tarmsyndrom, inflammatoriske tarmsykdommer, eksem og astma.

En hel rekke laboratorieundersøkelser er blitt utført for å teste effekten av homøopatiske midler på hvite blodlegemer, som viste at disse ble påvirket. Dette er resultater som understøtter forskning som viser at pasienter med allergi opplever bedring etter homøopatisk behandling.
Professor Ennis, en selverklært kritiker av homøopati, som ledet forsøk ved laboratorier i fire land, uttalte: «På tross av min fundamentale motstand mot den homøopatiske vitenskap, tvinger resultatene meg til å gi opp min mistro og starte søket etter en rasjonell forklaring på våre funn.»
Motstanden mot ny kunnskap kan være vanskelig å overvinne, men når forskningen kan vise resultater vil den etter hvert slå igjennom.