Gå til sidens hovedinnhold

Kvinnedagen er her igjen

Artikkelen er over 9 år gammel

Likelønn kan være redningen for velferdsstaten hvor rekruttering til kvinnedominerte yrker truer nedbygging av sentrale velferdsgoder, skriver artikkelforfatteren.

Ideen om en internasjonal kvinnedag ble lansert i begynnelsen av forrige århundre i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett.
I 1910 ble den første internasjonale kvinnekonferansen avholdt i København,
I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913 og kvinnedagen ble første gang markert i 1915.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble stiftet 24. september 1912 av Bergljot Larsson.
NSF har gjennom sin 100-årige historie kjempet mange kamper, også for likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet.
I kampen for å få en treårig sykepleierutdannelse på 1920-tallet fikk NSF blant annet høre at lang utdannelse kunne ødelegge det naturlig kvinnelige. Det ble på 1940-tallet sagt at sykepleiernes arbeid var et kall og skulle belønnes i himmelen. Helt fram til 1950-tallet måtte sykepleierne slutte i jobben dersom de skulle gifte seg. En forklaring var at arbeidets organisering var uforenlig med husmoroppgavene.

I dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb. Omtrent like mange kvinner og menn har høyere utdanning. Men; 40 prosent kvinner arbeider deltid mot 14 prosent menn. 90 prosent av minstepensjonistene er kvinner, og kvinners månedslønn utgjør i gjennomsnitt 85 prosent av menns månedslønn.
Norsk Sykepleierforbunds har to viktige likestillingssaker; Likelønn og deltid.

Likelønn er en av vår tids viktigste likestillingskamp. Likelønn vil få betydning for kvinners mulighet til et selvstendig liv. Likelønn vil få betydning for forholdet mellom mann og kvinne og de valgene som tas for å ivareta omsorgsforpliktelsene og oppgavene i hjemmet. Likelønn vil kunne være redningen for velferdsstaten, hvor rekrutteringsproblemer i kvinnedominerte yrker truer med nedbygging av sentrale velferdsgoder. Kampen om likelønn vil bli frontet på alle arenaer og til alle tider, til vi ser resultater.

Retten til å jobbe heltid er også en av de største og viktigste likestillingskampene. Altfor mange arbeider ufrivillig deltid i helsesektoren. Dette er en særdeles uhensiktsmessig ressursutnyttelse både for den enkelte ansatte, for arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten, og for samfunnet. Brøkstillinger som vanskeliggjør økonomisk selvstendighet, gjør ikke helsesektoren attraktiv for unge mennesker som skal velge yrke og utdanning.
8. mars er dagen da disse fanene må reises høyt.
Gratulerer med dagen!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.