Klappe kalver, hoppe i høyet, ri på ponni, snekre fuglekasser. Barn og voksne strømmet til Åpen Gård-arrangementer over hele fylket vårt søndag 26. august. Store og små hadde en fantastisk dag.
Samme dag melder NRK at 32 av USAs delstater, over halve landet, er erklært som kriseområder på grunn av omfattende tørke. Ett av resultatene kan bli høyere matvarepriser verden over. Det setter «gøy på landet»-dagen vår i perspektiv.

«Jeg tror noe av problemet er at når du er i en tørkeperiode, så tenker du på tørke, men så snart det begynner å regne igjen, er det ingen som bryr seg om tørke lenger», påpekte klimaforsker Jim Angel fra University of Illinois. Skal vi havne i den fella? At vi ikke tenker på hva vi vil med landbruket i Norge før vi ikke har mat på bordet?

Kanskje syns du dette er fjernt. «Jeg er ikke bonde», tenker du. Men det angår deg og livet ditt. De valgene som blir tatt i din kommune i ukene framover får direkte betydning for om dine barn og barnebarn kan sette norskprodusert mat på bordet til barna sine i framtida.

Kommunen din skal behandle RPBA nå. De færreste vet at det står for Regional plan for bærekraftig areal. Og det høres ikke mye klarere ut i fulltekst, heller. Men det er det planen dreier seg om: Hvor mye av jorda i kommunen vår skal vi bygge på? Hvor mye skal vi sette av til landbruk? Og hvilken jord skal vi bruke til hva? Skal vi ha hyggelige villaer med store tomter?
Skal vi heller fortette de boligområdene vi allerede har, og spare mer av jorda til landbruket? Og er all jord bare «jord», eller skal vi si at den beste matjorda er den som vi sparer på – lengst mulig? Selv om vi må si nei til en herlig villa med dobbelt garasje og hems?

Regjeringen la fram landbruks- og matmeldingen «Velkommen til Bords» før i år. Den ble tatt godt imot av dem som har arbeidsplassene sine knyttet til landbruket For det er hårete mål i meldingen. Arbeiderpartiet vil at hovedmålet med norsk landbruk skal være å produsere mat, og at norsk landbruk også skal øke produksjonen i takt med at befolkningen vokser.
Hvis vi vil at det skal produseres like mye mat per hode om 50 år, som i dag, så må vi begynne den jobben nå.

Det er grunnen til at regjeringen vil legge til rette for økt matproduksjon på norske ressurser – over hele landet vårt. For at vi skal sikre oss mat i framtida må vi slå ring om den norske modellen. Det betyr årlige jordbruksforhandlinger, et sterkt importvern og et landbruk som har en variert bruksstruktur over hele landet. Vi mener at det er nødvendig hvis vi vil oppnå stabilitet, langsiktighet og forutsigbarhet i landbrukspolitikken. Det er viktig for dem som har jobben sin i landbruket, og som skal gjøre investeringer i framtida si. Og i vår framtid.

Maten skal ikke bare opp av jorda, den skal også fram til bordet vårt. Derfor er det så viktig å sikre næringsmiddelindustrien god og forutsigbar tilgang til de gode, norske råvarene våre. Mange av de største industriarbeidsplassene i Vestfold er i næringsmiddelindustrien. Så for oss, i fylket vårt, er det både viktig for maten du og jeg spiser, men også for at mange av oss skal ha en jobb å gå til.
For at disse arbeidsplassene skal bestå, trenger vi forskning og innovasjon for å sikre konkurransedyktigheten til næringsmiddelindustrien vår i framtida.

Skogpolitikken er selvfølgelig veldig viktig som verdiskaper i seg selv. Men skogbruket spiller også en svært viktig rolle i klima og klimaforandringer. Mildere vintre? Flere skadedyr? Sterkere vinder? Flere naturkatastrofer?
Frisk luft i lungene kommer ikke av seg selv, heller. I tillegg er det viktige arbeidsplasser i treforedlingsindustrien som vi må ta vare på, og den må få gode og konkurransedyktige rammevilkår.

Noen ganger synes du kanskje det er vanskelig å skille mellom hva «alle disse politikera vil for no».
Et av de områdene hvor skillelinjene er virkelig tydelige er i landbrukspolitikken. Frp og Høyre vil ha en radikal omlegging av landbrukspolitikken hvor hovedtrekkene vil bety en sterk sentralisering av norsk landbruk. Frp sin politikk vil i tillegg bety en betydelig nedbygging av det norske landbruket. Vestfold er Norges grønnsakshage. En grønnsakshage må tas vare på, det vet alle som har hatt en. Hvis noen tukler med grønnsakshagen vår – ja, da kan du tro vi skal lage – «gøy på landet».