Gå til sidens hovedinnhold

Lojalitet mot barn

Artikkelen er over 9 år gammel
Are Karlsen ber oss i sitt innlegg 1. juni om å dokumentere vår påstand om at «foreldreveiledningsmodellen PMTO ukritisk anbefales brukt på alle barn». Selv har han aldri møtt noen som anbefaler PMTO til alle. Det har vi.
I barnehagen hvor en av oss er mor, har PMTO blitt presentert som et lavterskeltilbud. Gjennom skriftlig informasjon og på foreldremøte er det gitt tilbud om å ta kontakt med en PMTO-rådgiver. Barn som ikke henger fra seg jakka på knaggen eller setter skoene på plass hjemme, ble brukt som eksempel på en utfordring man kan få hjelp til å håndtere. Dersom metoden skal tas i bruk for å løse slike «problemer» inkluderes svært mange barn
og foreldre.

Det kan virke uskyldig å tilby hjelp til småting som alle kan kjenne seg igjen i. Men det er det ikke, denne rekrutteringsstrategien inngår i en voksende bekymringsindustri. Foreldre forledes til å tro at de bør bekymre seg for en mulig uheldig utvikling hos barnet. Den voksende bekymringen er god
butikk for mektige aktører. I det aktuelle tilfellet er det Atferdssenteret som har fortjenesten av at mange trenger deres «medisin».

Karlsen ønsker at barnehagens metodefrihet skal avvikles. Dette ser vi som uaktuelt, metodefriheten kan ikke diskuteres. Det som selvsagt kan diskuteres, er årsakene til at det i for liten grad henvises til metodefriheten, og at kommunene ignorerer den.
Karlsen er spørrende til vår rolle som høyskoleansatte i denne diskusjonen. Til det er å si høyskolens rolle er å gi førskolelærerstudenter tilstrekkelig kompetanse til å forvalte denne friheten, og bevissthet om det store ansvaret det innebærer.

Barnehagens metodefrihet er avledet av et profesjonelt ansvar. Dette ansvaret handler om mer enn å følge regler og bruke manualer. Det profesjonelle ansvaret handler om å kunne gjøre presise vurderinger basert på faglig kunnskap og etisk dømmekraft.
Å vurdere hvilke pedagogiske tilnærminger som er mest hensiktsmessige, kan bare gjøres av dem som kjenner barna og har observert dem i samspill med andre. Den innsikten har hverken selgerne av programmer eller rådmannen i kommunen.
Metodefriheten skal sikre at barnehagens lojalitet først og fremst er plassert hos barna, ikke hos byråkrater med lettvinte løsninger.

Kommentarer til denne saken