Mariakirken – nå eller aldri!

Foto:

Av og
Artikkelen er over 8 år gammel

Når nå Mariakiren etter 150 år endelig er kommet til overflaten, skal den altså dyttes under jorden igjen! Det sies om Tønsberg at "ingen by har så mye å fortelle om, men så lite å vise frem", skriver artikkelforfatteren.

DEL

Som følge av den pågående fornyelse av Tønsberg Torv, er nå ruinene av Mariakirken kommet til syne. Det er første gang etter at kirken ble revet i 1864 for å gi plass til byens nye rådhus, fengsel og torv. Ikke uten betydelig motstand, som vi vet. At disse våre historiske røtter plutselig har kommet opp i dagen har skapt betydelig interesse, og både skoleklasser og enkeltpersoner har valfartet til utgravningene for å få et glimt av restene etter den gamle middelalderkirken.Under Tønsberg Byfornyelses orienteringsmøte 10. mai kunne prosjektleder Arild Bakken med skuffelse konstatere at det dessverre ikke ligger inne i planene at Mariakirkens ruiner skal få noen plass i det nye og revitaliserte Tønsberg Torv. Det virker helt uforståelig. Det opplyses at Riksantikvaren motsetter seg dette med den begrunnelse at ruinene bevares best når de blir liggende under jorden. Men hvem vil da ha glede av dem?

LES OGSÅ: – Bygg opp muren igjen.

Er det ikke et poeng
å levere historien videre til kommende generasjoner? Det kan best gjøres ved å ha noe synlig å vise frem. Når nå Mariakirken etter 150 år endelig er kommet til overflaten, skal den altså dyttes under jorden igjen! Det sies om Tønsberg at "ingen by har så mye å fortelle om, men så lite å vise frem!". Mange av oss har fulgt Tønsberg-guidenes flotte byvandringer i sommermånedene. De kunne blitt enda bedre! For det er unektelig litt stusslig å stå på trappa til Byavisas redaksjon og høre at Mariakirken en gang lå akkurat her. Derfor gjelder det nå eller aldri for Mariakirken! Det er nå Tønsberg Torv graves opp og kirkeruinene ligger synlig. Har vi råd til å la denne sjansen gå fra oss?

LES OGSÅ: Åpner for murreising.

Nå kan vi synliggjøre
for etterslekten hvordan Mariakirken med sin kirkegård gjennom 700 av Tønsbergs 1100-årige historie lå akkurat her. At Mariakirken var den siste av byens mange middelalderkirker som ble revet, og dermed kirken med lengst historie i Norges eldste by. Videre at Mariakirken på en særlig måte er knyttet til byens historie gjennom Svend Foyns sterke bånd til denne kirken, hans iherdige kamp mot bystyrets vedtak om riving, og ikke minst hans majestetsfornærmelse mot Kong Oscar II i forbindelse med statsbesøket i det nye rådhus.
Kirkeruinene som er åpnet tiltrekker seg nå mange interesserte, også skoleklasser. Det virker lite klokt å frata kommende generasjoner denne muligheten.

Historien fortelles
mer levende når en samles rundt noe synlig og konkret. Her burde det finnes nok av kreative løsninger for å integrere kirkeruinene på en respektfull måte midt i det pulserende treffpunkt som en håper at Torvet igjen skal bli. Tønsberg som middelalderby har den senere tid fått økt fokusering. Det er bra! Men det er umulig å fokusere på Tønsberg som middelalderby uten å fokusere på Tønsberg som kirkeby. De to ting var uløselig knyttet sammen gjennom middelalderen. Når en ser hvordan Biblioteket har lyktes i å bevare historien fra byens klosterliv i middelalderen, burde Tønsberg Torv være en like naturlig arena. Utgravningene viser at deler av ruinene bare ligger 16 cm under føttene våre! På hvilken måte Mariakirkens ruiner best kan integreres i revitaliseringen av Tønsberg Torv kan det være mange gode meninger om, og jeg er overbevist om at kreativiteten vil være stor for å finne gode løsninger, enten ruinene bygges inn i glass eller blir liggende åpent. Det må i alle fall ikke bli så press på tiden nå, at en ikke får mulighet til å snu alle steiner for å finne gode løsninger.

De fleste vil være enige i
at det ble begått en feil da byens myndigheter for 150 år siden besluttet å rive Mariakirken for å gi plass til byens nye rådhus. Vår ordfører Petter Berg har vist at han har evne til å gå i dialog med Riksantikvaren for å oppnå kompromisser når det gjelder byens nye rådhus. Underlig nok handler det igjen om nytt rådhus. La oss derfor ikke gjøre samme feil som i 1864, da Mariakirken forsvant under byens nye torv. En synliggjøring av Mariakirkens ruiner vil i dag gi en ny dimensjon til revitaliseringen av Tønsberg Torv. Denne anledningen kommer ikke igjen!

Jeg har derfor henvendt meg
til ordføreren med anmodning om å kontakte Riksantikvaren for nye samtaler om denne saken. Ingen av oss er ansvarlig for fortidens feil, men vi er ansvarlig for å prøve å rette dem opp igjen så godt som mulig. Jeg har den tillit til ordføreren at han vil gjøre sitt ytterste for å bidra til det.

DEBATT: Hva mener du bør gjøres med Mariakirken?

Artikkeltags