Mobbing i skolen – alle voksnes ansvar

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Mer enn 40.000 elever opplever å bli mobbet. Tallet har vært stabilt de siste årene. Skolene står overfor store utfordringer med å gjøre noe med dette. Foreldre må engasjere seg i barnas skolehverdag, og rektorer og ansatte må lytte til elevenes og foreldrenes meninger. De må ta elever som opplever å bli krenket på alvor. Vi vet at de fleste voksne i skolen gjør en viktig og god jobb hver eneste dag.

Rektorene skal være de som fremmer medvirkning og trygge læringsmiljøer. Dette kommer ikke av seg selv. Politikere må gi skolene muligheter gjennom økonomi og kommunen må hjelpe skolene med gode rutiner og god praksis for å involvere og beskytte elever.
Som barneombud oppfordrer jeg alle voksne i lokalsamfunnet til å engasjere seg aktivt for at skolen skal være et trygt sted å være. Skolens ansatte må gjøre en ekstra innsats allerede fra skolestart, både for å involvere elever og foreldre, og for å forebygge krenkelser og mobbing. I opplæringsloven står det hvilke rettigheter elever og foreldre har, og om deres rett til medvirkning.

Jeg oppfordrer alle skoler til å gjøre en ekstra innsats med å informere og opplyse elever, foreldre og ansatte dette skoleåret. Det er spesielt på fire områder det er viktig å ha planene på plass.
Rektor må sørge for aktive elevråd og skolemiljøutvalg. Arbeidet må starte rett etter skolestart og foreldre og elever skal ha innflytelse på skolens planer.
Alle ansatte på skolen har plikt til å gjøre noe når elever blir krenket. De har også plikt til å melde fra til rektor.
Ta elevene på alvor. Husk at det er elevens opplevelse av situasjonen som skal være utgangspunkt for skolens handlinger.

Elever og foreldre har klagerett dersom de ikke er fornøyd med skolens fysiske eller psykososiale miljø. Denne informasjonen må være lett tilgjengelig på skolens nettsider og i egne brev til hjemmet. Skolen må bistå foreldre med å klage videre til Fylkesmannen dersom de ikke er fornøyd med skolens svar eller arbeid.
Elever og foreldre må aldri nøle med å kontakte skolens ledelse når noe ikke er godt i skolehverdagen.

Jeg gleder meg til å møte elever dette skoleåret, og høre hvordan skolen har gjort en ekstra innsats for å gjøre skolen til et trygt sted å være og lære for alle.
Lykke til med skoleåret!

Artikkeltags