Når den røde hanen galer

UERSTATTELIGE VERDIER: Med brannen forsvant pokaler, 
diplomer, fotografier, avisutklipp og protokoller, deriblant også 
bilder og møtebøker som fortalte om Flints lange historie. 
Foto: Peder Gjersøe

UERSTATTELIGE VERDIER: Med brannen forsvant pokaler, diplomer, fotografier, avisutklipp og protokoller, deriblant også bilder og møtebøker som fortalte om Flints lange historie. Foto: Peder Gjersøe

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ifølge Flint-ledelsen, var ikke selve huset det verste å miste, men historien som lå innenfor husets vegger.

DEL

@Stripe:n Aktuell kommentar

@Byline.tittel:Vestfoldarkivet


På bakgrunn av at Flints klubbhus tragisk nok brant ned til grunnen 29. mai i år, vil Vestfoldarkivet oppfordre alle foreninger i Vestfold til å gjøre en vurdering av oppbevaringsforholdene for eget arkiv, og til å gjøre noe aktivt for å sørge for at egen historie blir bevart for ettertiden. Her kan Vestfoldarkivet være til hjelp.

Ifølge Flint-ledelsen, var ikke selve huset det verste å miste, men historien som lå innenfor husets vegger. Med brannen forsvant pokaler, diplomer, fotografier, avisutklipp og protokoller, deriblant også bilder og møtebøker som fortalte om Flints lange historie; om sportslige begivenheter og stolte øyeblikk, om sosiale sammenkomster, oppturer og nedturer.

Arkiver er unik dokumentasjon som fungerer som bevis på hva som har skjedd. Arkiver danner grunnlaget for det meste av det som finnes av presis informasjon og kunnskap om faktiske hendelser bak i tid. Å bevare arkiver er derfor helt nødvendig for å forstå fortiden og for å kunne gi kommende generasjoner tilsvarende kunnskap og forståelse for vår egen tid. Det å basere seg på hva man husker, blir for usikkert. Og vi vet jo alle at etter hvert som tiden går, vil avstanden til en begivenhet bidra til at man ikke lenger har førstehåndsopplysning om hva som faktisk skjedde.

Det er dessverre ofte slik at det først er når arkivene er borte, at man innser verdien av arkivmaterialet. Derfor er det prisverdig at Tønsbergs Blad vil bidra med å dokumentere Flints fortid gjennom avisens dekning av klubbens aktiviteter. Når uhellet først er ute og arkivet blir ødelagt, gjelder det å sette alle kluter til for å samle det som måtte finnes andre steder av viktig dokumentasjon knyttet til foreningens historie.
De som har vært med i styret og ulike utvalg, sitter gjerne med kopier av møtereferater og annen dokumentasjon. Og mange har sikkert tatt bilder av begivenheter som oppbevares privat. På den måten kan man forsøke å rekonstruere noe av klubbens historie.

Dessverre er det ikke noe nytt at arkiver forsvinner. Det skjer nærmest daglig. Årsaker kan være alt fra brann, dårlige oppbevaringsforhold som bryter ned og til sist ødelegger materialet, uvedkommende som tar med seg go’biter fra arkivet, til regelrett kasting.
Ikke sjelden lider det historiske arkivet en fatal skjebne når for eksempel en forening legges ned eller når to foreninger slår seg sammen. I sistnevnte tilfelle begynner man på nytt, og man går ut ifra at man ikke lenger har bruk for det gamle arkivet.

Når det er sagt, vet vi også at mange foreninger er dyktige til å ta vare på arkivmaterialet sitt, men at de dessverre ikke tenker så mye på faren for at det historiske arkivet kan bli ødelagt om det ligger enten i klubbhuset eller privat hjemme hos ledelsen.
Det ligger faktisk et ganske stort ansvar i å oppbevare en forenings lange historie fortalt gjennom blant annet fotografier, møtebøker, avisutklipp og medlemsfortegnelser. Jo, kanskje tenker man at man burde gjøre noe, sørge for at materialet ligger brann- og innbruddssikkert, men det blir ofte bare med tanken. Helt til det er for sent.

Hvorfor er arkivet til idrettslaget viktig? Idrettslagene har spilt og spiller en stor rolle i alle lokalsamfunn. Ved siden av skolen, er idrettsmiljøet og idrettsplassen en viktig møtearena, der mennesker blir kjent gjennom sportslige aktiviteter og sosialt fellesskap med målsettingen å skape gode oppvekstforhold for lokalsamfunnets yngre garde.
En idrettsforenings arkiv har på den måten stor lokalhistorisk verdi, og vil være en betydningsfull kilde både når idrettslagets historie skal skrives og som kilde for lokalhistorikeren i en generell lokalhistorisk fremstilling som for eksempel en bygdebok.

Vestfoldarkivet samler inn og bevarer arkiver etter foreninger, privatpersoner og næringsliv, i tillegg til å være depot for fylkeskommunens arkiver. Alle arkiver som forvaltes av Vestfoldarkivet blir oppbevart i et klimastyrt magasin. De blir også systematisert og registrert, og tilgjengeliggjort for ettertiden.
Målet med bevaring av historiske arkiver er som nevnt å sikre vår felles hukommelse, slik at fremtidige generasjoner vil kunne få kunnskap og forståelse for fortiden.

Foreninger som avleverer sitt arkiv til Vestfoldarkivet har tilgang til arkivmaterialet gjennom besøk på vår lesesal eller tilbakelån. Mange foreninger og større organisasjoner har valgt å avlevere sine historiske arkiver, men fortsatt ligger det meste av denne typen dokumentasjon i lokalmiljøet, med den risiko det måtte innebære.
I løpet av høsten 2012 flytter Vestfoldarkivet inn i nytt arkivmagasin i Sandefjord med plass til mange flere foreningsarkiv. Ta gjerne kontakt for en prat! Kontaktinformasjon finner du på www.vestfoldarkivet.no.


Artikkeltags