Omorganisering krever klokskap

Tone Woll Buer er klar til å støtte KS hvis det blir streik. Foto: Anne Charlotte Schjøll

Tone Woll Buer er klar til å støtte KS hvis det blir streik. Foto: Anne Charlotte Schjøll

Av , og
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Først vil jeg takke Anne Kari Bratten for at hun tar seg tid til å svare på ett innlegg i en lokalavis.
Jeg legger merke til at diskusjonen har fått en dreining mot å gjelde at sykepleiere, som i dag ikke jobber helger, tar på seg helgearbeid. Det har vi gjort ved Sykehuset i Vestfold, i omorganiseringsprosesser, de to og ett halvt årene jeg har vært foretakstillitsvalgt.

Poliklinikker og sengeposter organiseres under felles ledelse, og sykepleiere ved poliklinikker må begynne å jobbe helger. Dette støtter Norsk Sykepleierforbund (NSF), til tross for motstand i egne rekker. NSF kan ikke forsvare at det mangler sykepleiekompetanse i helgene mens sykepleiere ved poliklinikkene «slipper» å jobbe helger.
Gjennom en slik omorganisering har enkelte sengeposter fått styrket bemanningen i helgene. Men det har ikke ført til at deltid er redusert ved sykehuset Andelen deltidsstillinger er fremdeles høy.

En slik omorganisering må gjøres med klokskap. Det må gjøres risikoanalyser i forkant og det må lages opplæringsprogrammer. Pasientgruppen i sengepost bør være den samme som på poliklinikken, da reduseres opplæringsbehovet.
Av og til ser arbeidsgiver at det er lite hensiktsmessig å gjøre omorganiseringen, fordi poliklinikkene står for en stor del av inntjeningen, og ved og «tappe» poliklinikken for sykepleierkompetanse og overføre den til sengeposter i helgene, taper man penger.

Vi er en IA bedrift (inkluderende arbeidsliv). I den forbindelse er det hensiktsmessig at arbeidsplassen har noen steder hvor det går an for sykepleiere med begrensninger å ha dagarbeid uten «tung» pleie. Vi har et felles ansvar for å finne løsninger og tilrettelegge.
Sykepleiere er ikke generalister, men er spesialister og kan ikke bare flyttes rundt omkring som en brikke i ett spill. Sykepleieren må være kjent med pasientgruppen hun eller han jobber med. For eksempel er pasienter med akutte magesmerter hyppig forekommende i sykehus. Symptomene kan representere alt fra harmløse til livstruende lidelser. Pasientgruppen krever grundig observasjon og vurdering for at riktige tiltak settes i verk til rett tid.

Sykepleiere på helgevakt har et stort ansvar for igangsetting og evaluering av avansert sykepleie og medisinskfaglig behandling. I tillegg til å gi sykepleie av høy kvalitet er vi legens forlengede arm.
Det er sykepleieren som står hos pasienten hele døgnet og som må ta selvstendige vurderinger. Det fører til god kvalitet og pasientsikkerhet.
Bratten hentyder til at mitt leserinnlegg er masseprodusert. Påstanden faller på sin egen urimelighet og jeg mener Bratten bør holde seg for god for slike uttalelser.

Artikkeltags