Jeg leste i Tønsbergs Blad fredag 6. juli at Høyres Svein Konrad Rui var forbannet på overkjøringen fra Fylkesmannen når det gjelder utbygging, spesielt da jordvernet i forbindelse med omgjøring av jordbruksområder på Presterød til boligtomter. I stedet for å bli forbannet burde han heller være takknemlig for at noen ser litt lenger enn hans egen nesetipp.

I Vestfold og i Norge for øvrig har vi en befolkningsøkning, når befolkningen øker, trenger vi også boliger til disse, men disse menneskene trenger også noe som er minst like viktig, og det er mat.
Boliger kan vi bygge mange steder, mat kan vi dyrke på matjord. Bevarer vi matjorda og bygger boliger der vi ikke kan dyrke mat, har vi en vinn-vinn-situasjon, vi vil både kunne skaffe mat og boliger til en stadig økende befolkning.

Jeg har forståelse for at grunneier ønsker å selge og omregulere dette området, det handler om ganske store verdier for den enkelte når det blir tomter. For samfunnet har matjorda stor verdi, og en omlegging kan ikke gjøres om på i etterkant.

Frps Bent Moldvær synes det er greit å omregulere, for det er jo så mye støy og støv med landbruk uansett ...

Jeg er oppriktig glad for at Fylkesmannen tar grep og overstyrer utbyggingskåte politikere. I vårt kuperte land, med så lite dyrkbar mark, har vi ingen dekar å miste:
■ Naturen bruker 10.000 år på å bygge opp et matjordlag på 10 cm.
■ Kun 3 prosent av Norges areal er fulldyrket jord.
■ 1 dekar jord kan produsere korn til 1000 brød, eller fôr til dyr som gir ca. 300 kg kjøtt.
■ I 2010 ble 26.000 dekar tatt ut av drift eller omdisponert i Norge. Dette tilsvarer 3.800 fullskala fotballbaner
■ På ti år er kornarealet i landet redusert med over 235.000 dekar. Basert på norske råvarer kunne dette blitt over 200 millioner brød per år!
Vern om matjorda, det er en av våre viktigste ressurser!