Som næringspolitiker besøker jeg ofte bedrifter og virksomheter mange steder i landet.
En av de stedene en oftest får invitasjoner fra, er fra næringslivet på Sunnmøre.

Folk fra Møre og Romsdal og særlig fra Sunnmøre holdes for å være noen de mest driftige og foretaksomme grupper i landet. I tillegg til at de historisk er både nøysomme, måteholdne og nøkterne.

Del på Facebook

Historiene og mytene om sunnmøringer er da også mange. Agnar Mykle skrev om sunnmøringen at «spikrer du ham opp på flate fjøsveggen, så tar han til seg næring, vokser og blir feit». I boka «Rubicon» skriver den samme Mykle at «sunnmøringen lever av det han fanger. Får han lyr, spiser han lyr, får han brosme spiser han brosme, får han hyse spiser han hyse».

Det er et godt utgangspunkt, også for å få til noe innen næringslivet.

Sist uke møtte jeg mye forskjellig næringsliv under et besøk der oppe. Alt fra fiskebåtskippere til verkstedindustri, store rederier i offshoresektoren, moderne IKT-bedrifter og små fiskeforedlere. En rivende utvikling foregår ikke minst innen skipsfart og verkstedindustri.

Skipsbyggingen har lange, stolte tradisjoner på Sunnmøre. Verftene ligger tett. Tettere enn de gjorde selv i Vestfold under glansdagene etter krigen og i tiårene fremover. Olje- og gassforekomstene utenfor Norge har imidlertid gjort at skipsfart og skipsbygging kunne utvikle seg videre på Sunnmøre, i motsetning til på våre kanter. Vi var henvist til å finne alternative virksomheter i vårt fylke, og det har vi da greid godt.


Også innenfor olje- og gassindustrien. Det er et litt «glemt» faktum at olje- og gassvirksomhet er en av de større næringene i Vestfold. Særlig har det vokst i de senere år på engineeringsiden men også innen produksjon har vi flere ledende selskaper som gjør det godt i skarp nasjonal og internasjonal konkurranse.

Hemmeligheten ved at man fortsatt kan bygge skip konkurransedyktig i Norge er bruk at det aller beste og nyeste av teknologi. Samt at man selv utvikler og tar i bruk ny teknologi. 70 prosent av leveransene til et nytt offshorefartøy er høyteknologi.

Derfor er man konkurransedyktig. Norske ingeniører har en kompetanse og et lønnsnivå som gjør at en kan konkurrere med andre land. Men tradisjonell produksjon av skipsskrog, altså selve stålbyggingen er overtatt av lavkostland for mange år siden. Derfor er den moderne skipsbyggingsindustrien på mange måter en god illustrasjon av hvordan vi skal og må konkurrere i de internasjonale markeder i fremtiden.

Det er vår kunnskap, vår forskning og vår teknologiske kompetanse som skal gi oss fortrinn i fremtiden. Det skal skape nye arbeidsplasser i bedrifter med produkter vi i dag kanskje ikke engang har tenkt skulle finnes.

Elektronikkindustrien i Vestfold, særlig i Hortens-distriktet, er et godt eksempel på det. I et område hvor opptil et par tusen mennesker jobbet med tradisjonell skipsbygging på Horten Verft til midt på 1980-tallet, finner vi nå miljøer med utvikling og produksjon av elektroniske produkter vi den gang ikke kunne drømme om ville eksistere. Derfor er det viktig at bedriftene selv blir gitt anledning til å utvikle seg ved å investere i sin egen fremtid gjennom gunstige rammebetingelser. Det er også viktig at det offentlige sørger for kunnskap i skolen, forskning og utvikling som støtter opp om det innovative og tilpasningsdyktige næringsliv som allerede finnes så mange steder i Norge.

Men det offentlige kan ikke skape bedriftene. Det gjøres av enkeltmennesker med pågangsmot, ideer og initiativ.

Det offentlige skal stimulere og legge rammene. Men det trengs alltid folk som går foran og brøyter løype. På Sunnmøre har legmannsbevegelsen, bedehusmiljøene vært en del av næringsbyggingen helt siden Hans Nielsen Hauges tid. Det sies at Hauge i sin tid bygget opp over 30 industribedrifter og finansierte cirka 150 bedrifter, kanskje Norges største industrigründer noensinne? Det var noe med den puritanske legmannsbevegelsen som skapte fantasi og ideer. Det vi i dag kaller innovasjon.

«Sunnmøringen» er ikke unik for sitt område. Han eller hun finnes mange steder, også i vårt fylke. Men det må være kultur og betingelser for at innovatører og gründere kan få gode arbeidsforhold for sin virketrang, også i vår moderne tid.

Både på Sunnmøre, i Vestfold og ellers i landet.

FØLG TØNSBERGS BLAD PÅ FACEBOOK: