Samarbeid og demokrati i Andebu

Helene Eriksen. Andebu kommunestyre. Foto: Eric Johannessen

Helene Eriksen. Andebu kommunestyre. Foto: Eric Johannessen

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Etter kommunevalget i Andebu i år, er partiene representert slik i kommunestyret: Arbeiderpartiet: 7, Høyre: 6, Fremskrittspartiet: 4, Senterpartiet: 4, V: 2, Kristelig Folkeparti: 2.
Etter valget har det som vanlig vært forhandlinger om posisjoner – valg av ordfører og varaordfører og medlemmer i styrer, råd og utvalg.

I alle år så langt tilbake vi kan huske, har sonderinger og forhandlinger startet med å komme fram til ordførerkandidat og varaordførerkandidat. I de siste tre periodene har det vært relativt stor enighet om valg av ordfører, og ikke minst Venstre har vært aktiv i denne vurderingen. Deretter har partiene i minnelighet kommet fram til en omforent og fornuftig fordeling av verv.

Denne gangen ble det etablert et tett samarbeid mellom enkelte partier allerede før valgresultatet var kjent. Dette har igjen ført til at fire partier (H, Frp, Sp og KrF) har brukt sin representasjon og sin makt til å sørge for maksimal uttelling i forhold til representasjon i råd og utvalg. Dette er en demonstrasjon av makt som vi ikke tidligere har opplevd i Andebu. Det har for eksempel også ført til at det partiet som har færrest stemmer bak seg ved kommunevalget, har fått en uforholdsmessig stor representasjon i formannskap og hovedutvalg.

Dette er noe Venstre bare må forholde seg til. Det positive i denne situasjonen, er at Venstres representanter i kommunestyret ikke nå er bundet av drøftinger i formannskap og hovedutvalg, men på fritt grunnlag kan fremme egne forslag og stemme over saker i kommunestyremøtene i tråd med Venstres grunnsyn og program. Så får vi se hvordan velgerne ser på dette når det politiske regnskapet skal gjøres opp ved neste korsvei.

Artikkeltags