Still krav til utbyggeren!

VERDIFULLT: Kommunen vil ikke bare å selge skolen, men også en tomt på 18 mål. Ifølge varaordfører Bjørn Kåre Sevik blir inntektene langt lavere dersom utbygger må forplikte seg til å bevare alle bygningene. Betyr det at kommunen ikke har tenkt å stille krav til utbygger, spør artikkelforfatteren.
 Foto: Kirvil Håberg Allum

VERDIFULLT: Kommunen vil ikke bare å selge skolen, men også en tomt på 18 mål. Ifølge varaordfører Bjørn Kåre Sevik blir inntektene langt lavere dersom utbygger må forplikte seg til å bevare alle bygningene. Betyr det at kommunen ikke har tenkt å stille krav til utbygger, spør artikkelforfatteren. Foto: Kirvil Håberg Allum

Av og
Artikkelen er over 9 år gammel

Jeg har en viss forståelse for at man bygger ut på Grindløkken, men ingen forståelse for en maksimal utnyttelsesgrad, skriver Eva Bellsund.

DEL

I Tønsbergs Blad den 29. juni uttaler varaordfører Bjørn Kåre Sevik at «vi kan jo bevare oss i hjel også», som svar på fylkeskommunens henvendelse om å bevare det gamle skoleanlegget ved Grindløkken skole i sin helhet.

Kommunen ønsker ikke bare å selge skolen men også et 18 mål stort område, og varaordføreren er redd «inntektspotensialet blir langt lavere dersom utbygger må forplikte seg til å bevare all eksisterende bygningsmasse».
Hvordan skal man tolke dette? Har ikke kommunen tenkt å stille krav til utbygger?

Grindløkken på Teie er, som så mange områder på Nøtterøy koselig, fordi utviklingen har gått over lang tid i normal takt uten for store plutselige inngrep og forandringer. Her er en variert bebyggelse av småhus, hus på en og to etasjer, en blanding av gammelt og nytt i et trivelig villaområde. Det er mye grønt i blomstrende hager og i gatene er det relativt liten trafikk. Nå presenterer kommunen en ny plan for området og spørsmålet er hva vi kan vente oss av inngrep.
Skal det rives eller trives?

Et leserbrev i Tønsbergs Blad 14. juli tar opp forholdet mellom eksisterende og ny bebyggelse i et boligområde. Karl Espen Ruud formulerer en enkel og god regel i slutten av sitt innlegg og den vil jeg gjerne gjenta og skrive under på:
«Sistemann inn i eksisterende bebyggelse skal selvfølgelig tilpasse seg de eksisterende omgivelser og byggebestemmelser. Tønsberg forsøples arkitektonisk av kassehus, tyrolerhus og altfor store hus presset inn blant tradisjonell norsk småhusbebyggelse».
Ruuds brev gjelder Bogen og Tønsberg kommune. Men ett varsku er også på plass når det gjelder Nøtterøy.

Jeg har en viss forståelse for at man bygger ut på Grindløkken. Det er ikke dyrket mark. Tidene forandres og vi med dem. Men jeg har ingen forståelse for en maksimal utnyttingsgrad. Og om det er sant at det foreligger et forslag om hundre boenheter på et område ikke større enn 18 mål, da blir jeg urolig!
12. juli skriver Conni Didriksen om å bevare den vakre skolebygningen i sin helhet og om å bevare hele Grindløkken som et attraktivt område. Hun viser til Plan- og bygningsloven som sier at «man ved planarbeid bør øke områdets estetikk ved å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende.» Hun presiserer at blokkbebyggelse er meget upassende.

Hun mener også at Nøtterøy ikke blir «forgubbet og går glipp av vesentlig kompetanse om Grindløkken ikke blir utbygd med 100 boliger når kommunen har en tomtereserve på 1000.» Hennes argument er at om Nøtterøy også i fremtiden vil tiltrekke seg unge familier, bør man bygge eneboliger og småhus. Unge familier ønsker kanskje å bo i blokk i større byer som Oslo eller Stockholm, men ikke på Nøtterøy.

Jeg er ikke negativ til utvikling, men skal det bygges, så gjør det pent! Still store krav til utbygger om å forme det nye i relasjon til omgivelsene. La hele Grindløkken få beholde sitt preg av hyggelig villaområde. Bygg ikke høyhus eller blokkbebyggelse. Behold de gamle trærne, bjørkelunden mot nord, lindetrærne mot vest og eiketrærne mot syd. Finn kloke innfartsløsninger.

Det er i en salgssituasjon at kommunen har kort på hånden for å stille spesifikke krav med tanke på innbyggernes beste og også med hensyn til Nøtterøys verdi og image i fremtiden.

Jeg håper at de som har et ansvar for en ny plan for Grindløkken, ser de etablerte verdiene i området som en inspirerende faktor og ikke som noe negativt, som skal ødelegges! La ikke fortettingen ta overhånd. Bevar Grindløkken som småhusbebyggelse!

Artikkeltags