Tro og business

SØKELYS: Som den store næringsaktøren BCC nå har blitt i Stokke kommune, må de finne seg i å svare på spørsmål, tilsvarende andre store bedrifter også hadde blitt stilt overfor. Foto: Ralf Haga

SØKELYS: Som den store næringsaktøren BCC nå har blitt i Stokke kommune, må de finne seg i å svare på spørsmål, tilsvarende andre store bedrifter også hadde blitt stilt overfor. Foto: Ralf Haga Foto:

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel

Det er beklagelig at menighetens medlemmer nå ser ut til å tre inn i en offerrolle hvor de skyver barna foran seg, skriver Marit Waage.

DEL

«Atter en gang skal vi forklare barna våre hvorfor Tønsbergs Blad skriver ting om vår menighet, som verken vi eller de kjenner seg igjen i.» Dette skriver tre medlemmer av Smiths Venner under Aktuell kommentar i TB den 13. april. Videre skriver de at de ved hver reportasjeserie må forklare barna sine hvorfor de må leve med et negativt mediepress.Det er beklagelig at menighetens medlemmer nå ser ut til å tre inn i en offerrolle hvor de skyver barna foran seg, for om mulig å ta fokus vekk fra sakens egentlige kjerne. Harald Kronstad, styreleder i BCC, gikk til og med så langt i sin kronikk i TB den 13. april at han sammenlignet Tønsbergs Blads artikler med teppebombingen av Dresden på slutten av andre verdenskrig. Han sier at teppebombing som kjent er lite populært, hovedsakelig av to grunner: Mangel på presisjon og at det går ut over sivile. Slik er det også med TBs «teppebombing», uttaler han.

Tønsbergs Blad har i sine artikler kun rettet søkelyset mot driften og finansieringen av virksomheten. Som den store næringsaktøren BCC nå har blitt i Stokke kommune, må de finne seg i å svare på spørsmål, tilsvarende andre store bedrifter også hadde blitt stilt overfor. De opererer tross alt på en demokratisk arena og nyter godt av norske demokratiske institusjoner, som bæres oppe av det demokratiske prinsippet om åpenhet i politiske prosesser. De må derfor tåle en offentlig debatt i forhold til saker som angår både næringsliv og innbyggerne i vår kommune.

BCC er ikke lenger bare en hvilken som helst menighet, men har i tillegg blitt en stor næringsaktør som inntar land og posisjoner hvor deres holdninger og meninger, i denne sammenheng, ikke er uten betydning. Driver de sin næringsvirksomhet med billig arbeidskraft fra menigheten, og på den måten utkonkurrerer andre aktører på markedet, har faktisk saken offentlighetens interesse.

Smiths Venners tause strategi i forhold til offentlig debatt, deres dokumenterte mangel på åpenhet i forhold til agenda og eierforhold i forhold til Vestfold Blad, og egen agenda med sin ekspansjon i kommunen, er også grunner til at de må finne seg i at søkelyset blir rettet mot virksomheten. En hvilken som helst annen bedrift hadde måttet finne seg i det samme. At finansieringsformen av den planlagte gigantutbyggingen ser ut til delvis å basere seg på tvang og trusler om at den som ikke deltar er av satan, er også et aspekt de må godta at det blir kikket litt nærmere på.

Videre er det nok ikke bare barn av Smiths Venner som opplever å bli stilt overfor vanskelige spørsmål i forhold til foreldrenes valg av politisk ståsted, trossamfunn osv., av sine medelever/omgangskrets. I en slik sammenheng vil det være svært viktig at foreldrene forklarer barna grundig hvorfor man tar de valgene man tar. Det at barn er stygge med hverandre og bruker tro, overbevisning, seksuell legning eller andre grunner til å mobbe, er selvfølgelig helt forkastelig. Her er det vel snakk om gode grunnleggende holdninger og verdier, som disse barna av en eller annen grunn ikke har fått med seg, og det er skremmende og svært trist. Når slik mobbing skjer, har både skole og hjem en jobb å gjøre. Det å vise respekt for ulikheter er en utfordring for alle.

Nok en gang vil jeg minne om at denne debatten ikke handler om barna eller medlemmene i Smiths Venner, men lederne på toppen. Det blir i denne sammenheng viktig at man skiller mellom tro og business.

Artikkeltags