Beklager, fullt!

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Folkeavstemningen resulterte i at det ikke ble noen ny fastlandsforbindelse. Man kan strides om det skyldes uheldig formulering av spørsmålene eller om uviljen mot bompenger overskygget behovet for bedre vei. Resultatet var uansett en betydelig utsettelse.
Hva om vi krøller det til igjen? I så fall synes løsningen å være at vi setter et skilt på brua med: Beklager fullt.
Det betyr naturligvis at videre utbygging på øyene må innstilles – det er fullt nok med dagens fastlandsforbindelse. Firefelts bru er like god som E18, men veinettet på hver side holder ikke. Fordelen er at belastningen på skog og mark og jordbruk ikke øker – definitivt et gunstig resultat.

Ulempen er at befolkningen eldes. Unge mennesker vil komme til etter hvert som de eldre oppgir sine boliger, men gjennomsnittsalderen vil unektelig krype oppover.
Sykehjemskapasiteten må utvides, men noen av skolene kan selges for ombygging til boliger slik det skjedde på Bergan. Mye kan spares på færre skoler og færre elever, og midler kan flyttes fra oppvekst og kultur til helse og sosial.
Skatteinntekten fra lønnsmottakere vil gå ned, og man må kanskje bite i det sure eplet og innføre eiendomsskatt, altså en skatt for å bevare mer av natur og landbruk.

Begrepet fastlandsforbindelse må bety at den skal hjelpe oss som bor på øyene med å komme raskere inn til fastlandet. Med økning i gjennomsnittsalderen vil denne trafikken reduseres. Beboere på fastlandet som arbeider på øyene synes uansett å falle utenfor denne betegnelsen.
Vi, og spesielt Tønsberg, slipper skjemmende bru eller farlig tunnel og støyende trafikk på nye områder. Dessuten slipper vi bompenger når Veipakke 1 om kort tid er nedbetalt.
Noe å tenke på?

Artikkeltags