Nøtterøy har fastlandsforbindelse

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Vi har allerede en forbindelse nord på øya, med stor kapasitet, vi trenger ikke flere der. Det er Tønsberg som trenger en bedre løsning på trafikken til og fra Kanalbrua. Dette kan gjøres ved å oppgradere veinettet mellom Kanalbrua og Frodeåstunnelen, og noe av de pengene man da sparer, kan brukes på vedlikehold av Kanalbrua.Hvis vi på øyene fikk velge hvor vi ville ha en ny bru til fastlandet, ville vi nok velge Vestfjorden. Dette er selvfølgelig fordi det sparer både tid, penger, og miljøet for dem som skal vestover, eller sørover. Det blir dobbel gevinst, fordi for det første reduserer man trafikken nord på Nøtterøy, så reduserer man trafikken forbi Tønsberg, og i tillegg reduserer man trafikken fra Tønsberg og sørover.

Men nå sier veivesenet i utredningen at det er negativt at Vestfjordforbindelsen sjenerer ny trafikk! Jeg mener at det viser at behovet er der. Hvis man skal lage en ny fastlandsforbindelse som ikke sjenerer ny trafikk, så kan man like gjerne la vær. Jeg vil også hevde at konklusjonene i utredningen ikke virker objektive, det virker som om de negative sidene ved Vestfjordforbindelsen er vektlagt mye tyngre enn de negative konsekvensene av for eksempel ringveikonseptet.

Artikkeltags