Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor karakterer?

Artikkelen er over 10 år gammel
”Det er mengden av kunnskap og graden av forståelse karakterene prøver å måle”, skriver Paul Grøtvedt i Tønsbergs Blad fredag 24. juni 2011.
Han er forbauset over at Ida Welhaven Heiberg stiller spørsmålet ”Hvorfor så viktig med karakterer?” Grøtvedt hevder at karakterer er den eneste måten elevene ”kan se og skjønne hva de har prestert, hvilke evner de har og hvordan motivasjonen har fungert”.
Han påstår at lærere vil bli kvitt karakterer i skolen for å skjule sin egen inkompetanse, og hevder at dårlige karakterer er et symptom på dårlige lærere.

Jeg mener at Grøtvedt tar feil. Det han hevder er i direkte strid med intensjonene i norsk skolelovgivning.
Karakterer skal ikke måle elevenes ”evner”, ”innsats” eller ”mengden av kunnskap”. Karakterene skal uttrykke elevenes faglige mestring ut fra kompetansemålene for hvert fag, jf. opplæringsloven med forskrifter. Et grunnleggende prinsipp er at eleven skal kunne forbedre kompetansen gjennom opplæringsperioden.
Karaktergivning er ikke den eneste måten elevene skal få vurdering og tilbakemelding på. Etter Kunnskapsløftet av 2006 skal vurdering skje både som underveisvurdering for læring og som sluttvurdering av kompetanse. Vurderingen kan være muntlig eller skriftlig. Den skal motivere til læring og faglig utvikling.

Elever lærer best når de vet hva de skal lære, hva som er forventet av dem, og når de får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet og hvordan de kan forbedre det. Det innebærer å synliggjøre for elevene på et tidlig tidspunkt hva som kjennetegner den kompetansen som kreves for ulike karakterer. Vurdering må derfor skje ut fra gitte ”kjennetegn på måloppnåelse”. Elevene har rett til å delta selv i vurderinger som gjøres med karakter.

Måten vi gir tilbakemelding til elevene på bestemmer om elevene ser på karakterer som belønning, straff eller et brukbart måleredskap for kontinuerlig utvikling og læring.”Lærernes vurderingspraksis har stor betydning for elevenes læring. Vurdering kan både hemme og fremme læring, og kan få store konsekvenser for den som blir vurdert”, sier Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. Det er derfor nødvendig at lærere og elever stiller spørsmålet: ”Hvorfor karakterer?”