– Det er et lite nederlag, innrømmet varaordfører Sven Tore Løkslid (Ap), som var første taler.

Han har så tilbake på de fem år av sitt politiske liv han hadde brukt for å bygge den nye fylkeskommunen. Men høringsrunden med kommunene ga en krystallklar tilbakemelding:

– Et flertall av kommunene, med over 70 prosent av innbyggerne i ryggen, har sagt at det beste er å splitte opp fylkeskommunen. Når bl.a. samtlige kommunestyrer i gamle Vestfold er så unisone, blir det en vanskelig arbeidshverdag, mente Løkslid.

Han var opptatt av at ingen måtte gi de ansatte skylden for at sammenslåingen ikke har lyktes bedre.

– Vi trenger dere mer enn noen gang, sa varaordføreren, og fremmet på vegne av Ap, Sp, SV og Rødt et forslag om at fylkeskommunen søker om deling innen fristen 1. mars.

Partiene forventer at kostnadene finansieres av staten, for å gi nødvendig trygghet for de ansatte, og at reglene om virksomhetsoverdragelse følges. Statsforvalterembetet må også deles langs de gamle fylkesgrensene, krever de fire partiene, som også oppfordrer staten til å gi fylkeskommunene flere oppgaver. Fylkesdirektøren bes legge fram et forslag til videre prosess til fylkestingets neste møte, 15. mars.

– Dårlig arbeidsgiverpolitikk

Høyres gruppeleder, Gunn Marit Helgesen, la ikke skjul på at hennes partigruppe er delt, men er selv sterkt imot å splitte storfylket.

– Dette er en tristeste dagen i mitt liv som fylkespolitiker, sa Helgesen, som minnet kollegene om at de alle frivillig hadde latt seg nominere til Vestfold og Telemark fylkesting.

– Jeg gikk til dette med entusiasme og energi. Vi skulle bygge Norges mest innovative fylkeskommune, sa Helgesen, som ramset opp en lang rekke argumenter for å bestå som ett fylke.

– Vi er arbeidsgivere for mer enn 4.300 ansatte, som har jobbet som helter med bygging av ny organisasjon, og attpåtil måttet hanskes med en pandemi. Så skal vi altså kaste dem ut i nye bekymringer. Det er usedvanlig dårlig arbeidsgiverpolitikk, tordnet Helgesen.

Hun mente også det blir feil ressursbruk å svi av minst 100 millioner på å skilles, penger som heller burde vært brukt på skole, elevers helse og mange andre gode formål. På noen områder vil oppsplitting også gi sårbare fagmiljøer, hevdet Helgesen.

– Dette kommer til å bli vondt, selv om vi egentlig er gode kolleger. Jeg er overbevist om at innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og idretten best tjent med at vi fortsetter som ett fylke, sa Helgesen.

Lar kommunene avgjøre

Også Senterpartiet er delt, røpet gruppeleder Jan Thorsen.

– Men et klart flertall vil gå for deling, sa han, og la vekt på høringsrunden med kommunene har vist et klart flertall for deling.

– Deling vil bety nye runder med omstilling for mange av våre ansatte. Mange i det politiske miljø synes dette føles tungt, sa Thorsen, som antydet at de to fylkene bør fortsette å samarbeide om samferdsel, og at et økonomisk oppgjør i forbindelse med skilsmissen bør bygge på konsensus.

Partssammensatt utvalg forrige uke enst uttalelse – hensynet til våre ansatte viktig. Delte meninger blant de ansatte om hva som er rett.

– Det finnes antakelig ikke noen lykkelig skilsmisse. Men finnes skilsmisser med mindre hurlumhei enn andre, sa Thorsen.

Frode Hestnes (Frp) sa han innledningsvis hadde troen på at Vestfold og Telemark skulle få det til sammen, men at konfliktene kom til overflaten allerede under forberedelsene til sammenslåing.

Delte meninger. Men binder ikke gruppen. Klart flt gå for deling.

– Vi klarte ikke få med oss kommunene på at dette var vellykket, konstaterte Hestnes, som røpet at også hans gruppe var delt.

– Åssen kom vi hit? Det har vært et valg. ETT parti gikk til valg på denne muligheten. Velgerne valgt, har gitt Senterpartiet tillit, gitt Senterpartiet de stemmene de trenger for å gjennomføre dette. Ap gått til valg sammen med Senterpartiet, de måtte vite at dette ville Sp gå for å gjennomføre, sa Hestnes.

– Kryper sammen

Også Ådne Naper (SV) og Maren Njøs Kurdøl (Rødt) la vekt på tilbakemeldingene fra lokalsamfunnene og sa at deres partier ville støtte en deling. Harald Moskvil (MDG), Hans Edvard Askjer (KrF) og Kåre Pettersen (V) var derimot sterkt imot.

– Dette har vi ikke råd til på vegne av klimaet, innbyggerne og bedriftene, mente Moskvil, mens Kåre Pettersen (V) mente delingen betyr at mange muligheter til å bygge næringsliv og klimasatsing blir stående ubrukt.

– Der resten av Europa satser sterkere på sine regioner, velger vi her å krype sammen i den tro at smått er godt, sa Pettersen.

Askjer mente mange i salen egentlig var enig med ham i at storfylket burde bestå, men var tvunget til å stemme mot sin egen overbevisning.

– Jeg synes synd på dere, sa han.

Debatten fortsetter, Tønsbergs Blad kommer tilbake med mer.