I noen av disse innleggene refereres det til demokratiets spilleregler. Hovedargumentet er at i et demokrati velger man representanter som representerer forskjellige synspunkt, og da er det representantenes avgjørelser som gjelder.

Dette vil jeg hevde er en misforståelse av hvordan et demokrati fungerer.

Variations of Democracy (V-dem.net) er et internasjonalt prosjekt som samler statsvitere fra hele verden og produserer den mest solide og detaljerte rankingen av demokrati i verden. V-dem definerer hovedprinsippene i et demokrati som følgende: Valgbasert, basert på frihet, majoritetsbasert, konsensusbasert, deltakende, dialogbasert og egalitært.

LES OGSÅ: Kjølner og Grøtvedt: Hvis de som lager mest støy fikk viljen sin

Det sier seg selv at disse prinsippene noen ganger står i motsetning til hverandre, og at de må balanseres. For eksempel kan man ikke uten videre ha frihet som går på bekostning av andres frihet. Eller, majoritetsbaserte avgjørelser betyr ikke undertrykking av minoriteter, og her spiller deltagelse, konsensus og dialog viktige roller. Disse prinsippene blir brutt ned til separate komponenter slik som graden av frihet i valg, sivile friheter, domstolers uavhengighet, likestilling, mediefrihet og sivilsamfunnets utviklingsgrad. Disse blir så brutt ned til hele 450 indikatorer som måles.

Denne prosessen gir et godt bilde på hvor sammensatt og komplekse våre fungerende demokratier er. Sverige og Danmark topper listen med Norge på en tredje plass. Alle har gått litt nedover på målingene de siste årene, noe som er en generell trend for vestlige demokratier. USA ligger på en 29. plass med et alvorlig dropp i målingene. (https://www.v-dem.net/democracy_reports.html)

LES OGSÅ: Når makta ter seg i Tønsberg

Avhengig av folks tillit

Demokratiet er ikke perfekt og må pleies kontinuerlig. Det er ikke en selvfølge. Bare rundt 20 land er i dag fullverdige demokratier og tendensene er skremmende. Demokratiet er avhengig av folks tillit. Tillit er basert på en generell følelse av rettferdighet og en grad av gjensidig forståelse, jeg kaller det sivilsamfunnets lim. Et sentralt formål i demokrati slik jeg ser det er å unngå overgrep, uberettiget maktutøvelse og å ivareta minoriteters interesser. Selvfølgelig kan ikke alle gjøres til lags, men da er det enda viktigere med dialog og informasjon.

I utviklingen av demokrati har protest, demonstrasjoner og sivil ulydighet spilt en avgjørende rolle. Uten dette hadde vi ikke hatt likestilling mellom kjønn, samenes rettigheter, arbeidslivets organisering, naturvern og mange flere. Derfor er retten til protest og demonstrasjoner, samt sivil ulydighet, sterk i fullverdige demokratier.

LES OGSÅ: Til Øyvind Jonassen (H): Når maktens elite blir rasende, er spikeren truffet

I dette lyset er det litt oppsiktsvekkende at arkitekturopprøret oppfattes som så plagsomt av politikere at man ser seg nødt til å gå ut i media og be om stillhet. Her lyser mine varsellamper rødt! Det er et faresignal når deler av befolkningen mister tiltro til demokratiske prosesser, et faresignal som bør tas på alvor. Sivilsamfunnets lim kan lett begynne å gå i oppløsning.

LES OGSÅ: Makta har bestemt seg. Åpent brev til Øyvind Jonassen (H)

Design for demokrati

Jeg er ingen statsviter men jeg underviser i design ved Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo (AHO). Jeg har vært interessert i design for demokrati i noen år. Demokrati er en artefakt, altså en konstruert ting som menneskene har skapt og da er det naturlig at design har en rolle i utformingen. Design for demokrati er en liten gren av designfaget, men har en 50-årig historie.

I 2016 hadde vi et design for demokrati-prosjekt i samarbeid med Tønsberg kommune, noe som var en glede og en god opplevelse. Vi ble støttet og hjulpet av byens politikere og administrasjon. Et tema var deltagelse i byplanprosesser. Deltagelse i disse prosessene er en rettighet vi har. Byens ledelse uttrykte at formene for deltagelse er for dårlige, og at de oftest utspilles som folkemøter og høringsrunder som fungerer mer som enveiskommunikasjon enn dialog. Det var et uttrykt ønske at deltagelsen skulle bedres.

LES OGSÅ: Når politikeren er utbyggerens beste venn


Studentidé

Designfaget på AHO har lang erfaring med deltagelsesprosesser med workshops for hundrevis med deltagelse. Det er mulig å snu informasjon til dialog.

En student som i 2016 jobbet med Tønsberg kom opp med en genial og etter min mening gjennomførbar ide: Hvert fjerde år når en ny planleggingsperiode starter arrangerer Tønsberg kommune en stor byfest hvor alle, fra gatefeier til utbygger, fra helsearbeider til arkitekt, inviteres til å delta i mange forskjellige aktiviteter som alle har som mål å utkrystallisere hva slags fremtid vi ønsker. (Se prosjektet på https://systemsorienteddesign.net/index.php/projects/design-for-society/future-fest)

LES OGSÅ: Ordføreren svikter sitt samfunnsansvar i byutviklingssaken

Churchill sa: “Many forms of government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time.”