Gå til sidens hovedinnhold

Den store «bomtur»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med henvisning til den pågående debatt om bompenger og miljø, så mener jeg at våre lokal politikerne har et ansvar for at dette følges opp. At store prosjekter til høye kostnader eventuelt revurderes og at kostnadene relateres til miljø og til det grønne skifte. At kommunen har en tydelig strategi og er fremsynet med hensyn til kommende endringer i transportformer. Det er paradoksalt at samfunnet investerer milliarder av penge på store tradisjonelle veiprosjekter, som skal oppfylle helt andre krav om 10-15 år.

Økonomi dominerer den aktuelle debatt om dagens bompengeordning og valg av ny fastlandsforbindelse. Etter min mening virker det i overkant at bruke flere milliarder av fellesskapets penge på en firefelts bru til og fra Nøtterøy/Tjøme (Færder kommune). En kommune med 30.000 innbyggere.

Det er greit at politikerne åpent erkjenner at de har valgt den nest beste løsning, men når prosjekter av aktuelle dimensjoner og pengebruk skal bygges, så virker det paradoksalt at velge en løsning de fleste er imot og som beskrives som den nest beste. Ifølge faglige vurderinger kan en tunnel reduserer trafikken over Kanalbroa med 50 prosent og med bru 30 prosent. Selv om Fylkeskommunen har forpliktet seg til å betale 525 millioner kroner til lokale tiltak som en slags kompensasjon, så er det under alle omstendigheter innbyggerne som betaler. I tillegg kommer en bomavgift som enda ikke er kjent.

Mange ser nok frem til en ekstra forbindelse til fastlandet, men jeg tror at flere sitter igjen med en følelse av avmakt når Fylkeskommunen så kategorisk avviser de lokaldemokratiske prosesser og direkte går imot lokal kommunen og fagfolks vurderinger.
Dagens trafikale flaskehalser i Færder og Tønsberg kommune er lokalisert til Banebakken, Kanalbroa og Mammutkrysset. Dette vil bare bli verre etter hvert som Kaldnes og Teieparken bygges ferdig og en løsning må på plass der. I påvente av de endrede fremtidige trafikkmønstre kunne et forslag være en billigløsning, med ny trase og tilkjørsel fra Banebakken til Nøtterøyveien og styrke dagens kanalbro med/eller uten parallelbru. Få bedre flyt i Mammutkrysset med å lede trafikken under i en kort tunnelundergang og utvide Ringveien med videre transport gjennom Frodeås tunnelen til E18. Det er tross alt kun i rushtiden morgen og kveld de store trafikale problemer oppstår.
Intensjonsavtalen kan etter min mening ikke ses som en lokalpolitisk seier. Især når ansvarlige politikere uttaler seg og beskriver brua til flere milliarder som den nest beste løsning.

Vend i tide, det er ingen skam å snu. Snart er der lokalvalg. Bruk din stemme og gjør gjerne denne veisaken til en valgkampsak.

 

Kommentarer til denne saken