Energikommisjonen skriver at kjernekraft ikke er aktuelt i et 2030-perspektiv. Dit er det bare syv år frem. Kommisjonen har også et oppdrag om å se mot 2050. Selv ikke mot 2050 er det for kommisjonen aktuelt med kjernekraft.

Det er en stor elefant i trafokiosken som ingen vil snakke om!

Jeg mener at regnestykket for innfasing av ny energi ikke går opp uten kjernekraft. Nasjoner som har bygget kjernekraft har klart dette på fem til syv år. Hvorfor skal ikke vi i Norge klare det en gang til? Vi gjorde det på 50-tallet med reaktorer på Kjeller og i Halden.

LES OGSÅ: Naturvernforbundet på stedet hvil

Ikke lenger overskudd

Som nasjon ser det ut til at vi er «kvitt» vårt kraftoverskudd før 2030. Regjeringen og stortingsflertallet vil elektrifisere oljeplattformene, slik at gassen til turbinene der i stedet skal selges til Tyskland og brennes der. Det pynter på utslippstallene i Norge, men gjør ingen forskjell for utslipp i verden. Du og jeg får regningen i form av høyere strømpriser.

LES OGSÅ: Nå går verden under – igjen!

Hovedutvalget for klima og areal i fylkeskommunen behandlet nylig Energikommisjonens rapport. For meg som Frp-representant er det skuffende at flertallet av partier ikke vil at Norge skal søke kunnskap og delta i forskning på trygg energiproduksjon med kjernekraft.

Norge har heller ikke et godt regel- og forskriftsverk for mulig kjernekraft i fremtiden. Dette er det også skuffende at Ap, H, SV og Sp ikke vil be regjeringen om å ta tak i.

Dette blir bare for passivt fra de partiene som er mest opptatt av utslippsreduksjoner.

LES OGSÅ: Sem solpark på sviktende grunn på Akersmyra

Vindkraft gir ikke nok

Vindkraft på land er uspiselig for de fleste. Nå representerer vindkraft om lag 10 prosent av norsk elproduksjon med sine 64 vindkraftverk. Regjeringen presenterer nå havvind som løsningen, men unnlater å fortelle om prisen på kraften og hvor lang tid det vil ta å bygge ut. Jeg tror ikke det liv laga for industrien i Norge med kraftpriser fra 69 til 119 øre pr. kWh.

For Fremskrittspartiet er det ikke noe mål å snakke havvind ned, men jeg mener at det bør erkjennes at vi trenger mer av alt, også mulighet til å fase inn kjernekraft der forbruket er stort.

LES OGSÅ: Vi har ikke tid til å sabotere planene for ren energi

Vil olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og Stortinget tillate bygging av et kjernekraftverk hvis noen søker om dette? Små modulære kjernekraftverk, SMR, kan finansieres helt uten subsidier, noe som bør gjøre det enklere for politikerne å ta stilling til dette.

Jeg mener det er natursløsing hvis kommende kraftbehov skal dekkes med land og havvind, samt solkraft. Store naturressurser vil bli brukt på Arbeiderpartiets planer om land- og havvind. I tillegg er det væravhengig og produserer ikke nødvendigvis strøm der eller når det trengs. I gjennomsnitt produserer en typisk vindturbin på land full strøm rundt 35 prosent av tida. Regjeringens politikk og flertallet i fylkeskommunens hovedutvalg kan best beskrives som en vindstille mørk natt. Det blir det lite kraft av!

LES OGSÅ: Vi vil trenge kjernekraft

Kjernekraftverk produserer strøm 95 prosent av tida, ifølge en rapport fra IAEA, og utnytter derfor kraftlinjene godt, verket kan plasseres relativt nært forbruker og industri med korte kraftlinjer, samt at det ikke tar mer plass enn et par fotballbaner.