Landet rundt blir de enorme vindmøllene møtt med kritikk og motstand. Det handler om utseende og høyde, det handler om støy, det handler om konflikt med fugleliv, fiske og samiske beiterettigheter, for å nevne noe. Følelsene kommer lett og forståelig i kok. Nettopp derfor tror vi Færder-ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) hadde gjort klokt i å legge sin kommunes høringsuttalelse om Skagerrak-vindparken Vidar frem til politisk behandling. I en sak der meningene er mange og sterke burde demokratiet komme til orde gjennom de folkevalgte, slik man valgte å gjøre i Tønsberg.

Vi synes ikke ja eller nei til Vidar er noe enkelt og soleklart valg. Anlegget skal, fullt utbygget, kunne forsyne én million husholdninger. Og SV-veteran Lars Egeland har selvfølgelig helt rett i at vi trenger nye kilder til elektrisk kraft som kan bidra til å erstatte fossile energikilder. Vindkraft er ren kraft, og på havet blåser det stort sett hele tiden. Andre land satser kraftig på havvind, bl.a. Storbritannia der Equinor er med som en betydelig utbygger. Planer foreligger også for utbygging av vindparker i tilknytning til oljeplattformer på norsk sokkel. Disse har fått kritikk av miljøbevegelsen for å kunne bidra til en forlenget levetid for oljeproduksjonen, men kan også være et viktig skritt på veien til en fossilfri fremtid.

Men Vidar vil kunne bli godt synlig både fra Vestfoldkysten og Bohuslän. I en tid da aksepten for hardhendte naturinngrep er mindre enn i kraftutbyggingens gullalder, synes mange det er vanskelig å avfinne seg med at blikket ikke lenger møter en "uendelig" horisont når de stirrer ut over åpent hav. Opplevelsen av havet og skjærgårdsnaturen blir ikke lenger den samme. Og dette handler ikke bare om følelser og miljøvernargumenter. For kommuner som Færder, Hvaler og svenske Tanum betyr turister og hyttegjester mye i form av inntekter og arbeidsplasser, og sjø og skjærgård er noe av det som gjør disse kommunene til attraktive steder å flytte til og starte næringsvirksomhet på.

Når Miljødirektoratet oppsummerer høringsuttalelsene fra norsk side og gir svenske myndigheter en samlet tilbakemelding, bør den inneholde et krav om at Vindpark Vidar utredes langt grundigere før Sverige sier ja. Mye er bra med vindkraft, men vi frykter at indre Skagerrak er for sårbart for en så massiv utbygging.