Denne restauranten fikk mer å gjøre da koronasituasjonen oppsto: – Folk vil kanskje ha noe annet enn det de har hjemme

Den kinesiske restauranten Jade har ikke merket noe omsetningsfall som følge av koronasituasjonen – tvert om.