I denne perioden skal Bane NOR bygge opp igjen sikringsanlegget rundt Sandefjord stasjon.

Arbeidet gjennomføres i forbindelse med brannen ved jernbanestasjonen i Sandefjord i juli i fjor.

Brannen påførte det tekniske anlegget på Sandefjord stasjon store skader.

– Vy erstatter de fleste togene på strekningen med alternativ transport. Merk at transporten på Vestfoldbanen går 30 minutter før oppsatt togavgang fra Skien, og Larvik, men her bør du sjekke vy.no eller Vy-appen for reise fra din stasjon. Dette er planlagt for at togavgangene fra Tønsberg skal gå i rute. Sjekk Vy-appen før du skal reise. Søk fra togstasjon til togstasjon for å se hvilken alternativ transport vi tilbyr, skriver Vy i en pressemelding.

Her er Vys generelle reiseråd:

■ Bussene kan få andre avgangstider enn togets ordinære avgangstid.

■ Beregn ekstra tid til bytte mellom buss og tog, og ta høyde for at reisen kan ta lengre tid (antatt 30–60 minutter) enn det toget normalt bruker.

■ Kjøp billett før du går om bord i buss og tog, og vis den fram uoppfordret.

■ Sjekk Vy-appen før du skal reise. Søk fra togstasjon til togstasjon for å se hvilken alternativ transport vi tilbyr.

Fra mandag 12. desember kjører alle tog i rute igjen, inkludert innsatstogene i rushtid. Disse har siden brannen i fjor vært innstilt.