↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 74 04 00

Besøksadresse

Vestfjordveien 54
3142 VESTSKOGEN
  1. Beskrivelse

FAGMESSIG UTØVELSE AV VERDENS NEST ELDSTE YRKE

  •  Vi er medlem av Tønsberg Murmesterlaug og følger laugets normer for utøvelse av faget
  •  Vi forstår at den beste markedsføringen er fornøyde kunder
  •  Vi gjør vårt beste for å fortjene et godt omdømme
  •  Vi har spesialister i alle avdelinger
  •  Vi følger utviklingen, og er oppdatert på de nyeste produkter og metoder
  •  Vi har kompetanse på gamle teknikker
  •  Vi kan bidra aktivt i planleggingen og komme med forslag til løsninger
  •  Vi har respekt for andres verdier, og reiser aldri uten at det er ryddig og rent etter oss


Velger du oss vil du møte en hyggelig og positiv gjeng som kommer til avtalt tid, og leverer kvalitet til riktig pris!

Godkjenninger og sertifiseringer