↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 02 06 00

Besøksadresse

Rambergveien 3
3128 NØTTERØY
  1. Beskrivelse
Våre tjenester
Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og som bidrar til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft. Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde, både faglig og geografisk.

Med et nært samarbeid, der oppdragsansvarlig er delaktig i prosessene, opplever våre kunder direkte kommunikasjon
med våre medarbeidere og partnere som en trygghet.
 
Revisjon
Våre statsautoriserte revisorer og medarbeidere har høy faglig kompetanse og bred erfaring fra privat og offentlig virksomhet.
Vi tilbyr samme faglige nivå og kompetanse som de store revisjonsselskapene, men samtidig tilbyr vi også en annen nærhet til kundene.
 
Regnskap
Vi er et autorisert regnskapsbyrå og våre medarbeidere er faglig sterke og har variert erfaring. Vår ambisjon er å gjøre hverdagen enklere for deg ved å holde orden på ditt regnskap og din økonomistyring, slik at din energi og fokus kan kanaliseres inn på kjernevirksomheten i din egen bedrift.
 
Rådgivning
Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næringslivet. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og støttespiller for våre kunder. Våre arbeidsoppgaver skal være mer enn bare lovpålagt revisjon og tradisjonell regnskapsføring.