↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

957 23 334

Besøksadresse

Undrumsdalveien 512
3176 UNDRUMSDAL
  1. Beskrivelse

Velkommen til Vestfold Avløpsrensning AS v/Ole Døvik!

 

Etter å ha gått i snekkerlære tok jeg svennebrevet i  tømrerfaget på begynnelsen av  åttitallet. Fikk mesterpapirene i tømrerfaget i 1986 og drev et byggmesterfirma i flere år med ansatte. I 1993 - 95 gikk jeg gradvis over til salg/servicerepr. for Biovac a/s nå hetende Goodtech Environment a/s. Distriktet jeg har ansvar for med hensyn til salg, sevice og    monteringer av deres produkter er Vestfold fylke. Vi er fortsatt  markedsledende i området når det gjelder minirenseanlegg for avløp.

Firmaets kvalifikasjoner er bygget opp under intern opplæring og  kursing på Norsk Rørsenter i Drammen.

 

Minirenseanlegg
Biovac minirenseanlegg er biologiske/kjemiske avløpsrenseanlegg for rensing av samlet avløpsvann for inntil 7 boenheter.

Anleggene er markedsledende i Norge, og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg. Rensegraden ligger godt innenfor myndighetenes krav på over 90 % rensing av avløpsvannet.

Gå inn på hjemmesidene www.biovac.no  og www.vestfold-avlopsrensing.no  og les mer om hva vi driver med.

 

Ta kontakt i dag for et uforpliktende pristilbud.