↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 30 76 90

Besøksadresse

Storgaten 41
3126 TØNSBERG
 1. Beskrivelse

Velkommen til Advokatene Cramer & Co!
 
Advokatene Cramer & co består for tiden av i alt 10 medarbeidere, hvorav 6 advokater.
Fellesskapets advokater har variert faglig bakgrunn, og vi tilbyr private, næringsliv og offentlig sektor juridisk bistand innen de fleste rettsområder.
Fellesskapet har advokater med spesialkompetanse innen skatt, merverdiavgift og selskapsrett, personskadeerstatning, konkurs, straff, fast eiendom og forretningsførsel.
Vi har økt fokus på forebyggende rådgiving og legger vekt på høy faglig kvalitet, tilgjengelighet og god service. Vi søker å være løsningsorienterte og skape gode resultater for våre klienter.
Danmarks konsulat i Tønsberg er tilknyttet Advokatene Cramer & Co. Innen kontorfellesskapet eies og drives også kontorer i Spania med advokatpraksis.
Advokatene Cramer & Co er sentralt plassert i tilknytning til Tønsberg torg.
 
Våre arbeidsoppgaver er:

 • Arbeidsrett
 • Arv og generasjonsskifte
 • Avtaler og kontrakter
 • Barnevern
 • Fast eiendom
 • Forretningsførsel
 • Forsikringsrett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Kontor i Spania
 • Offentlige anskaffelser
 • Pengekrav, utlegg og kausjon
 • Personskadeerstatning
 • Samliv og samlivsbrudd
 • Selskapsrett
 • Skatt, avgift og selskapsrett
 • Strafferett
 • Styrearbeid
 • Tvistløsning og prosedyre

 
Ta kontakt i dag, og vi hjelper deg.