↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 33 20 00

Besøksadresse

Fayes gate 4
3110 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

Et av Norges største oppgjørsforetak!
Megleroppgjøret er et av Norges største frittstående oppgjørsforetak. Vi løser våre oppdrag med stolthet, habilitet og integritet. Vi fremmer faglig tyngde, er effektive og punktlige, forutsigbare og liker orden.
 
Vi leverer dybdekunnskap, spisskompetanse med solid og bred erfaring. Dette gjør oss trygge, effektive og pålitelige i vårt oppgjørsarbeid.
 
Hva leverer vi?

  • Oppgjørstjenester for eiendomsmeglere, utbyggere og private.
  • Skriver/utformer kontrakter og evt gjennomfører kontraktsmøter
  • Gjennomfører tinglysing og oppgjør
  • Seksjonerer/ reseksjonerer eiendom, bistår ved fradeling og sammenføying av eiendom
  • Vi behersker alle ulike it-systemer i bransjen og jobber på kryss og tvers av disse systemene

 
Vi yter individuell rådgivning og oppfølging, er engasjerte og servicevillige.
For mer informasjon ta kontakt med en av våre medarbeidere eller skriv en mail til oss og vi tar kontakt:
post@megleroppgjoret.no