↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 60 482

Besøksadresse

St Olavs gate 6
3126 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

BjH-Arkitekter AS er bygget på mange års erfaring fra arkitektyrket og kan vise til mange forskjellige kategorier bygg som : Kontor, forretning, industri, skole, barnehage, sykehjem, omsorgsboliger, eneboliger og boliger i felt. Vi tar sikte på å betjene mindre og middels store prosjekter fra idefase til gjennomføring. Kontoret er lokalisert i Villa Møllebakken på Haugar i Tønsberg. Vi påtar oss primært prosjekter i Vestfoldområdet og kan her komme på befaring og gi personlig rådgivning. Prosjektering er fokusert på utvikling av forprosjekt med tegninger til søknad om byggetillatelse, men vi utarbeider også anbudsgrunnlag med arbeidstegninger, samt lokal oppfølging i byggetiden.
Kommunikasjon foregår primært med epost og scannede kopier av tegningsgrunnlag og idéskisser. Dere får pdf kopier etter hvert som prosjektet utvikler seg og dere kan påvirke prosessen direkte ved aktivt ta del  i prosjekteringen med interaktiv skjermdeling på Skype. Vi kan sammen studere eiendommen på Google eller tilsvarende kartportal. Et direkte samarbeide lokalt eller mere regionalt over internett, gir dere hyppige tilbakemeldinger som kan vurderes når det passer dere. Vanligvis tegner vi prosjektet som 3D DAK modell med komplette tegningssett allerede i skissefasen. Men vi kombinerer ofte også 2D DAK og håndtegnede skisser. Vi lager også animasjoner, fotomontasjer og presentasjonstegninger for salgsprospekt. Se eksempler på websiden.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om ditt  prosjekt og eventuelt en besiktigelse av eiendommen. For flere referanser, se kontorets webside.


BjH-Arkitekter AS
St. Olavsgate 6
3126 Tønsberg

Mob. 906 60 482
Epost : post@bjh-arkitekt.com
www.bjh-arkitekt.com

Sentral godkjenning :
Søker i tiltaksklasse 2
Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2

Godkjenninger og sertifiseringer