↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

414 16 697

Besøksadresse

St. Olavs gate 6
3120 NØTTERØY
  1. Beskrivelse

Velkommen til Cecilie Haraldsen Consulting!

Min visjon
Alle mennesker trenger å bli kjent med egne verdier, interesser, motivasjonsfaktorer, styrker og potensiale.  Ved å ha et bevisst forhold til disse grunnleggende faktorene, og ta hensyn til disse i sine valg gjennom livet, vil man få det beste liv og være den største bidragsyter overfor seg selv, sine nærmeste, familie, venner, kollegaer og det samfunnet og omgivelser man for øvrig er en del av.
Mitt bidrag til dette vil være grundig kartlegging, meningsfulle samtaler og inspirerende coaching. Min visjon er å bistå den enkelte til å bli den beste utgaven av seg selv.

Etikk
Mitt arbeid og praksis har følgende grunnpilarer:

  • Dypeste respekt for mine kunders integritet
  • Kunnskap og erfaring - men også innsikt hvorvidt kompetansen er den rette for et aktuelt/potensielt oppdrag
  • Strengeste taushetsplikt


Se min hjemmeside for hva jeg kan bistå med av tjenester.

 

Se artikler på;

www.vestviken24.no - Overflødige i det fremtidige arbeidsmarkedet...

www.vestviken24.no - Fjern forventningspresset...