↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

906 94 707

Besøksadresse

Stensarmen 16
3112 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

Vestfold Økonomisenter AS ble etablert i 2008 som en direkte videreføring av to lokale regnskapskontorer: Jan Tore Jahre AS og Fjære Økonomi og Regnskap AS.

Fra september 2012 ble selskapet også slått sammen med Tønsberg Regne Senter AS. Vi er 10 ansatte hvorav 4 er autoriserte regnskapsførere.

Vestfold Økonomisenter AS holder til i trivelige kontorer på Stensarmen 16 i Tønsberg, vis a vis Nokas AS.

 

Våre tjenester

Vi leverer de fleste tjenester knyttet til forretningsførsel, regnskap og økonomistyring. 

Våre tjenester dekker hele spekteret fra et ordinært regnskapsoppdrag der vi forestår hele økonomifunksjonen inkludert utfakturering og oppfølging av innbetalinger, remittering, lønnskjøring mv, til oppdrag der vi dekker avtalte deler av økonomifunksjonen.

Oppdragene utføres på vårt kontor, ute hos kunde eller i en kombinasjon.

Som en naturlig del av vårt arbeid følger løpende rapportering til myndighetene i form av eventuelle terminoppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift,  A-melding  samt merverdiavgift.

Videre inngår regnskapsrapportering med en ønsket frekvens etter nærmere avtale.

Hvis ønskelig utarbeider vi gjerne selskapets ligningspapirer samt regnskap til Brønnøysund, såfremt ikke det er ønskelig at revisor gjør dette.

Vår målsetting er å være et lite men hyggelig og faglig dyktig alternativ i vår bransje  og vi investerer løpende i teknologisk og faglig oppdatering for til enhver tid å være på høyden i en tid med rivende utvikling.