↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 35 25 00

Faks: 33 35 25 01

Besøksadresse

Ramdalveien 6
3128 NØTTERØY
 1. Beskrivelse

Velkommen til BDO AS!

Vi har bred erfaring fra revisjons- og rådgivningsoppdrag for små og mellomstore bedrifter innen en rekke bransjer.

Vi har lang og bred erfaring med både private og offentlige virksomheter, samt stiftelser og organisasjoner. 

Våre revisorer og rådgivere kan tilby et bredt tjenestetilbud innen revisjonsnære rådgivningstjenester og juridisk bistand. 

BDO har kontorer over hele landet, og kan gjennom sitt nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt til enhver tid tilby de beste tjenestene for våre klienter.

 

BDO tilbyr tjenester innen

 • Revisjon 
 • Rådgivning
 • Skatt og avgift
 • Regnskap
 • Lønn

 

I tillegg til dette tilbyr vi bistand og rådgivning ved:

 • Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Valg av selskapsformer
 • Stiftelse av selskaper
 • Fusjon/fisjon
 • Regnskap
 • Bedriftsøkonomi
 • Skatte- og avgiftsplanlegging
 • Overdragelse av bedrifter
 • Arv og generasjonsskifte

 

Bredt kontaktnett 

I tillegg til egen fagekspertise har vi et bredt kontaktnett både lokalt og på landsbasis. Dette gir oss muligheter til å komme med gode løsningsforslag på de fleste spørsmål.