↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

911 38 561

Besøksadresse

Kløvåsen 29
3175 RAMNES
  1. Beskrivelse

Historie

I 2015 startet Trond, Langemyhr Entreprenør. Dette selskapet drives og eies av Trond selv og hans familie.

Bedriften som Langemyhr har vært aktiv gjennom over 40 år. Trond er 3.de generasjons byggmester og han etablerte Byggmester Trond Langemyhr i 1976, for så i 1993 å bli til Langemyhr AS. Året 2007 skiftet Langemyhr AS navn.

I 2015 solgte han resterende av selskapet og startet en ny bedrift med sin familie, Langemyhr Entreprenør.

 

Vårt fokus

Langemyhr Entreprenør AS er en seriøs aktør innen bygg og anlegg og påtar seg oppdrag som hoved-/ general-/ og totalentreprenør for kunden. Vi utfører også byggeleder funksjonen og vaktmesteroppdrag .

Vi arbeider kontinuerlig for å ligge i forkant med byggeteknikk, kompetanse og priser.

Vi ønsker å være kundens samarbeidspartner og dens forlengede arm i prosjekter der vi benytter våre samlede ressurser til å ivareta oppdragsgivers interesser.

 

Kompetanseområder

Langemyhr Entreprenør er godkjent som en mesterbedrift og innehar sentral godkjenning.

Vi kan dermed bistå med funksjoner som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Vi har opparbeidet oss god kompetanse på følgende i snart 40 år, byggeplassledelse, tømrer- og snekkerarbeider, forskaling, armering, betongarbeider og rivearbeider. Dette gjelder da innenfor nybygg, tilbygg, rehabilitering, restaurering, spesielt arbeid på bygg med antikvarisk verdi og med bygg som er i drift/ bebodd.

Med oss på laget har vi meget gode samarbeidsparter innenfor, graving, VA, elektriker, rørlegger, ventilasjon, glassarbeider, byggtapetserere og eventuelt eksterne rådgivere der hvor det er påkrevet. Dette for å kunne gi deg som kunde en part å forholde deg til under byggesaken.

Ring Trond for en uforpliktende prat, da ingen jobb er for liten eller for stor.