↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 35 20 20

Besøksadresse

Kirkeveien 17
3121 NØTTERØY
  1. Beskrivelse

Tønsberg Data AS ble etablert i februar 2014 som resultatet av generasjonsskifte i tidligere AS Tønsberg Data (firma laget i 1981 etter å ha drevet personlig selskap siden 1975).

Vi har et godt renommé i bankmiljøet og i offentlige etater.

Lang og bred erfaring i bransjer som nevnt ovenfor. Det er enkeltmannsforetak, ANS/DA og AS samt foreninger og stiftelser. Vi er alltid oppdatert da "kursing" og litteratur står høyt prioritert hos oss. Bokføring og lønnsregistrering fra A - Å, ligningspapirer, årsoppgjør, konsulenttjenester som firmastiftelser, avtaler om kjøp/ salg av fast eiendom, av løsøre, av bedrifter, leieavtaler, ansettelsesavtaler m.m., budsjettering med likviditetsstyring, samtalepartner i alle situasjoner.

Annet vi ønsker å nevne, må være at vi har evne og vilje til å ta i et tak. Vi er fleksible med hensyn til åpnings- og stengetider.

Tjenester

  • Fullstendig regnskapstjeneste
  • Lønnsarbeid og personaltjenester
  • Rådgivning/ konsulentbistand
  • OCR og kundeoppfølging
  • Remittering og betalingsoppfølging
  • Budsjettering og likviditetsstyri