↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

901 24 502

Besøksadresse

Vestliveien 2
3128 NØTTERØY
  1. Beskrivelse

Litt om meg:

Jeg jobbet tidligere i familie eid entreprenørfirma Willy N. Andersen AS, som en av eierne. Selskapet ble solgt og jeg tredde da ut av selskapet. Jeg har over 35 års erfaring og 22 år som prosjektleder.

Jeg har tatt meg av byggekontroll, søknadsskjemaer, HMS, fremdrift, tilbudsregning, kontrakter og generell byggeledelse.

Gode kjennskaper til kalktetssikring, sjekklister, avviksskjemaer og det som følger med.

Verdi og låne takst
Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Denne inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Boligsalgsrapport.
Verdien beregnes og vurderes også i forhold til beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Skade
Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Takstmann møter deg i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

Byggeledelse
Ønsker du hjelp med å følge opp byggeprosjektet, kan vi bistå med følgende:

Rådgivning på hva slags entreprise: Hoved/total/del entreprise (samspillskontrakt)
Byggelånskontroll
Byggeledelse: Oppfølging som byggeleder, enten for byggherren eller byggmesteren/entreprenøren
Befaringer og overtakelsesforretning
Hva den enkelte ønsker, beror mye på tid og kunnskap og ikke minst usikkerhet.