↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

920 81 359

Besøksadresse

Nedre Langgate 16
3119 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

En personlig og lokal bank

Hos oss får du en personlig rådgiver. Sammen finner vi de beste løsningene for deg. Vi ønsker at du skal ha Norges beste bankopplevelse

 

1986 Åpnet representasjonskontor

Handelsbanken ble etablert i Norge i form av et representasjonskontor beliggende i Oslo. To år senere, januar 1988, ble det etablert et datterselskap med navnet Svenska Handelsbanken Norge AS. I 1989 ble det første bankkontoret åpnet på gateplan - det første i sitt slag utenfor Sverige med et komplett sortiment av banktjenester både for privatpersoner og bedrifter.

 

1990 Oppkjøp av Oslo Handelsbank og Stavanger Bank

Handelsbanken kjøpte Oslo Handelsbank, en lokal bank med kontor i Oslo. Året etter kjøpte banken Stavanger Bank, en relativt nystartet bank med kontor i Stavanger. Samtidig ble det også etablert nye kontor i Oslo- og Stavangerområdene.

 

1993 Overtakelse av deler av Oslobanken

Handelsbanken overtok deler av virksomheten fra Oslobanken, som da var under avvikling, og et kontor ble etablert i Oslobankens daværende lokaler.

 

1994 Fra datterselskap til filial

Handelsbanken i Norge ble omdannet fra datterselskap til filial i Svenska Handelsbanken AB, hvilket innebar at bankens virksomhet i Norge kunne nyte godt av morselskapets størrelse og gode rating. Ytterligere bankkontor ble også etablert i Stavanger og Oslo. 

 

1995 Handelsbanken Liv og Handelsbanken Fondforvaltning

Handelsbanken dannet et forsikringsselskap i form av et datterselskap av Handelsbanken Liv AB i Sverige. På samme måte så Handelsbanken Fondforvaltning AS dagens lys. Sammen med det tidligere etablerte finansselskapet Handelsbanken Finans, hadde banken nå en komplett finansstruktur på lik linje med Svenska Handelsbanken i Sverige. 

 

1999 Oppkjøp av Bergensbanken

Handelsbanken kjøpte Bergensbanken, en bank med lokal forankring i Bergen. Gjennom dette oppkjøpet fikk Handelsbanken ytterligere 6 bankkontorer i Bergen.

 

Videre vekst

De påfølgende år har virksomheten økt gjennom etablering av nye bankkontorer. I dag har Handelsbanken 49 bankkontor i Norge, og er blant de største bankene i landet.