↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 04 916

Besøksadresse

Linnomstien 8
3114 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

VÅRE PRODUKTER

Haller og næringsbygg:
-Haller for produksjon, idrett, lager og verksted.
-Flyhangarer
-Kontorbygg
-Næringsbygg for alle formål fra 50 m² til 10.000 m²

Boligblokker og kontorbygg:
-Komplette kontorbygg i alle størrelser fra 500 10 000m2
-Komplette boligblokker i alle størrelser og etasjer
-Lavenergibygg
-Universell utforming ihht husbankens krav

Stålkonstruksjoner og stålbygg:
-Boliger
-Gangbroer
-Infrastruktur
-Ombygging
-Rehabilitering av bygg

Byggverker gjennomføres som totalentreprise til fast pris, til avtalt til og kvalitet.
Vi tar oss gjerne av hele prosjektet, og utfører alt fra utarbeidelse av tegninger, prosjektering og byggemelding, fram til ferdigstillelse.