↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

901 24 502

Besøksadresse

Vestliveien 2
3128 NØTTERØY
  1. Beskrivelse

Velkommen til JPA Entreprenør AS 

 

JPA Entreprenør AS er helheid av Jan Petter Andersen.

Han jobbet tidligere i familie eid entreprenørfirma Willy N. Andersen AS, som en av eierne. 

Selskapet ble solgt og han tredde da ut av selskapet.

Andersen startet som læring i tømrer faget og har gått skolene og praksisen opp til å bli prosjektleder/driftssjef. 

Med tillegg av å være utdannet NITO Takst ingeniør, hvor han fortløpende utførte takstoppdrag, for å holde kunnskapen og programvaren ved like.

Han er også oppnevnt som takstmann for forsikringstakere i diverse tvister og som fag/skjønnsdommer i tingretten i tillegg som meddommer.

Andersen har over 35 års erfaring og 22 år som prosjektleder.

Han har tatt seg av byggekontroll, søknadsskjemaer, HMS, fremdrift, tilbudsregning, kontrakter og generell byggeledelse.

Gode kjennskaper til kvalitetssikring, sjekklister, avviksskjemaer og det som følger med.

Daglig jobbet med NS (norsk standard), i bygge entrepriser, bustadsoppføringslova, avhendingsloven og håndverksloven.

For eventuelle spørsmål, forslag til avtale eller annet, så ta kontakt.