↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 34 30 00
  1. Beskrivelse

Foreldretvist.no er en nettressurs utarbeidet av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad. På nettsiden finner du hundrevis av artikler som omhandler foreldretvister i forhold til samvær og fast bosted.

Du kan også lese om ordningen med fri rettshjelp i foreldretvister, og få en kostnadsfri konsultasjon av en barnerettsadvokat.